Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Sam JKM., zastanowiwszy pułk, w którym szedł, JMP. wojewodzie bracławskiemu i straż zdrowia swego poruczył [...]. OpisDostCz III 160.
patrz: JKM
– Szli potym do całowania ręki JKMci p. Dobek, p. Branicki, p. Strasz i inszych niemało [...]. OpisDostCz III 166-167.
patrz: JKM
– Potrzeba tedy, abyście nam WM. articulatim na te podania respons dać raczyli, którybyśmy JKMci i senatowi odnieśli. OpisDostCz III 168.
patrz: JKM
– ...wszędy ludzie są, bośmy się wszyscy w tejże ojczyźnie porodzili, w której i powiedacze i ci, co to pro duodecimo Octobris zwołani, słuchacze, a jeszcze coś ta gromada ma auctoritatis więcej, bo my i pana miedzy sobą mamy, a Bóg nas sam sprowadził... OpisDostCz III 174.
– Niechaj się już dalej i bracia naszy za temi wiadomościami nie powłóczą, których odkrycie od zjazdu do zjazdu wieszają. OpisDostCz III 172.
– Na dekret majestatu Bożego każdego powoływani, kto mię sądzi temeritate et praemeditato animo. OpisDostCz III 175.
– Przeto nie dziw, że się tego, począwszy od JKMci, pana naszego miłościwego, wszyscy u WMci upominamy, a nie tak, jako więźnia, bobyśmy na to patrzyć nie życzyli sobie, ale jako człowieka wolnego, bacznego i zawołanego, który sam to osądzić możesz, że temu ten plac naprzystojniejszy odkryć winnych a oczyścić niepodejrzanych. OpisDostCz III 168.
patrz: PRZYSTOJNY