Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaPozn I/2 1617-1632 wydanie wtórne
Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I. cz. 2. 1617-1632,

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=281952&from=FBC
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– W dziesięcinach iż od niektórych, ba, od wielu skrzętnych duchownych angaryjowanemi być się rozumieją, stan ślachecki i świecki, a mianowicie sieła ich narzeka na libros baneficiorum. AktaPozn I/2 1253.
– Łupiestwom celnym zabiegając domówić się tego mają, aby nie wedle inszego instruktarza było cło wybierane, jeno wedle tego, który za podskarbstwa p. Rokoszowskiego był w używaniu. AktaPozn I/2 222.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– [...] z konstytucyjej sejmu przeszłego który[mi] nam ten pobór osłodzić miano, nie tylko nie jesteśmy kontenci, ale też widząc <w nich> ubliżenie wolności, wzruszenie praw naszych, a k temu wiedząc, że się mimo zgodę powszechną, kryjomkiem po sejmie lęgły, wielką z nich żałość odniesiemy. [spr. adres bibl] AktaPozn I/2 376.
patrz: KRYJOMKIEM
– Łupiestwom celnym zabiegając domówić się tego mają, aby nie wedle inszego instruktarza było cło wybierane, jeno wedle tego, który za podskarbstwa p. Rokoszowskiego był w używaniu, który to aby był de verbo ad verbum w konstytucyje wpisany. AktaPozn I/2 222.