Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GalAlk 1683 wydanie wtórne
A L K O R A N MACHOMETOW Náuką heretycką y żydowską y pogańską napełniony. OD KOHELETHA CHRYSTUSOWEGO rosproszony y zgładzony. w Czernihowie Roku 1683. Mieśiąca máia 18. Dnia. w Typográphiey przeoświeconego w Bogu Iego Ms: Oyca ŁAZARZA BARANOWICZA Práwosławnego Archiepiskopa Czernihowskiego Nowogrodskiego y wszystkiego Siwierza. Metropoliey Kiiowskiey Administratora,za iego Błogosławieństwem przez Wielebnego w Bogu Oyca IOANICIUSZA GALATOWSKIEGO Archimandrytę Czernihowskiego Ieleckiego światu obiawiony

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=82893&from=FBC
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Piąta roznica iest/ że kapłáni Lewitscy za grzechy swe y ludzkie bydlęta często Bogu ofiarowáli/ Chrystus záś nie zá swoie grzechi; ále za ludzkie/ nie bydlęta/ ále samego śiebie/ nieczęsto; ále ieden tylko ráz ofiárował na Krzyżu Bogu [...]. GalAlk 52.
patrz: LEWITSKI
– Troyce w iednym Boztwie iawnie tám wyráził/ bo napisał: ci trzey iedno są/ to iest iednym bogiem nie trzema Bogámi/ Apostoł Páweł też do Korynczykow pisząc/ Troycę świętą wyráźił/ mowiąc: Láska pána naszego Iezusa Chrystusa y miłość Boga Oyca y vczęstnictwo Ducha świętego niech będzie zwámi wszystkiemi. GalAlk 59.
– [...] dotego wásze Cárskie weliczestwo za Pátronkie máćie waleczną rodźićielkę Bożą/ ktorá vstraszy Máchometánow pogánow y rozpędźi/ iák vstraszyła Cára Tátarskiego Tamerlanesa y rozpędźiła Tatárow/ z ktoremi on wielką Rossią woiował/ bo Támerlánes widźáł Bogarodżicę z wielkiemi hufami strásznych rycerzow Aniołow na powietrzu stoiącą y ręce do nieba podnoszącą/ y Bogu śie za chrześćián modlącą/ y Tamerlanesa vstraszáiącą/ vstraszony od snu śie ocknoł y te widzenie strászne Xiążętom swoim powiádał/ mowiąc: [...]. GalAlk 10.