Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SamTrakt 1705 wydanie wtórne
Traktat Samuela rabina błąd żydowski pokazujący

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=29169&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– A nadto, iż Bog odebrał nam Ofiarę czystą, ucząc Chrześcianow, aby się chronili nas dla zmazania, iako my chroniliśmy się Narodow zawsze, kiedy Ofiara nasza była czysta przed Bogiem y przyiemna. SamTrakt F1.
– A to słudzy moi ieść będą, á wy będźiećie łaknąć, á to słudzy moi pić będą, á wy będźiećie pragnąć [...]. SamTrakt Ev.
patrz: ŁAKNĄĆ
– A Kośćioł iest Bogu ukochana Łani w Rowienniku swoim iednym, o ktorych iest napisano. SamTrakt G2.
patrz: ŁANI, ŁANIA, ŁAŃ
– Zá Oycow twoich narodźili się tobie synowie, postanowisz ich synami Krolow y Xiążętami. A przez tych ponowione iest Prawo pierwsze według porządku Melchisedecha, ktory Ofiarę Boską postanowił na Chlebie y Winie, ktorego udźielił Abraam przyiaćielowi Boskiemu, iako mamy tego w Piśmie pewność, u ktorego Bog zá sprawą tych przemienił Ofiarę naszę, iako przemienił imię nasze, y iáko przemienił prawo nasze według Ciała w prawo duszne. SamTrakt F.
patrz: PONOWIONY
– Starcom naszym sny się śnić będą, á dźieći wasze widzenia widźieć będą. SamTrakt E3.
patrz: ŚNIĆ
– Gdy uległa Niewiasta ná źiemię, y porodźiła, rzekł Bog, nazwiy imię iego bez miłośierdźia, bo się nie zmiłuię nad ludem tym. SamTrakt D3v.
patrz: ULEC