Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 59 cytatów z tego źródła
– Z Ankony d. 23 Lutego. Upewniaią, iż Dwór Duński stara się Maltańczykow na swą stronę przeciw Algierczykom przeciągnąć. GazWil 1771 16 5.
patrz: ALGIERCZYK
– Ponieważ wiele w tym czasie dochodzi inkonweniencyi z okolicznośći Rewizyi na Komorach Celnych bez podanych w porzód Auszczugów Kupieckich czynionych, zkąd wielkie miedzy Pisarzami a Kupcami wynikały perplexitates, i trudności dochodzenia sprawiedliwych Expedycyi, wiec wydała swoy Uniwersał per Proviacias obwieszczaiąc wszystkich Kupców ad Regum et extra Regnum Towary prowadzących aby Auszczugi od Kupców, do których Towary nabywaią. Pisarze na Komorach przed Expedycyą produkowali, a in defectu Auszczugów specyfikacye przez siebie napisane i rękami swemi podpisane oddawali, Ichmć PP. Officialistom [...]. GazWil 1766 24 4.
– Mimo oczekiwania wszytkich dowiadujemy się, iż Batalion Granadyerów w Syryj stojący odebrał ordynans wymaszerować do Węgier. GazWil 1771 37 4.
– Raguzański kupiecki okręt z Portu Mahon przybyły donosi; iż się w tamecznym porcie dopiero nayduią okręty: 1 szeręgowy, 1 przewozowy, dwie Brygantyny Duńskie, dwie Moskiewskie Fregaty; i tyleż Fregat woiennych Angielskich. GazWil 1771 16 6.
patrz: BRYGANTYNA
– Ciekawie poglądamy na zamysły tych dwóch Narodow, które zdaią śię mieć coś do wykonania w Ameryce Południowey. GazWil 1765 6 7.
– Hiszpański Minister Xiąże de Masserano tak dobrze sprawuie urząd sobie zlecony, iż Dwór Madrycki ledwoby znaleść mógł do tey funkcyi zgodnieyszeygo męża. GazWil 1771 48 7 nlb..
patrz: DWÓR
– Wyszedł tu Edykt Królewski, którym wywożenie złota srebra, i pieniędzy z kraiu surowie śię zakazuie; Drugi także z rozporządzeniem należytym Banków Królewskich. GazWil 1767 1 3.
patrz: EDYKT
– Odebrane z Lewanty wiadomości nam donoszą, iż Generał Szef Hrabia Orłow szczęśliwie z Eskadrą swoią przypłynął do wyspy Paros. GazWil 1771 37 6.
patrz: ESKADRA
– Przypadły na dniu wczorayszym Anniwersarz wstąpienia Carowy Ieymći na Tron Rossyiski uroczystą u Dworu obchodzony był Galą. GazWil 1765 29 3.
patrz: GALA
– Ostatnie teraz podnieśione bunty w Madryćie od pospólstwa, miały początek z nieostóznośći Kapelusznika, który na przedaż wynióśł kapelusze zachylone Francuzkim sposobem. GazWil 1767 1 .
– Od tego zaś przekopu brzegi obydwa nad wodą 333. łokci aż do mostu przy bramie ćiągnące śię rzęśistemi lampami były illuminowane [...]. GazWil 1765 29 2.
patrz: LAMPA
– Temi czasy ogłoszono tu rozkaz, mocą którego każdy tak źiomek, iako też Cudzoźiemiec, umieiący rzemiosła, może robić we wszytkich Miastach, Miasteczkach, Wsiach Kraiu Langraffa. GazWil 1767 1 7.
– Mamy nadzieię, iż inne a barzo zbawienne dla całęgo kraiu za radą Generała Lieutnanta Zavallos i Markiza de Dursort w krótce zaydą rozporządzenia. GazWil 1771 37 6.
– W Papii zakazano prywatne lekcye dawać dla Cudzoziemcow gdyż; przez to liczność studentow w Akademii samey znacznie bywa umnieyszoną. GazWil 1771 16 5.
patrz: LICZNOŚĆ
– Z Anglii piszą, że Parlament teraznieyszy myśli osobliwie. [...] O odebraniu od Towarzystwa Kupieckiego Indyiskiego pułtora milliona za koszty pod czas ostatniey woyny dla niego łożone. GazWil 1767 1 7.
patrz: ŁOŻONY
– Listy ostatnie z Hiszpanii donoszą, że z rozkazu Króla Jmći Katolickiego wzięto do więźienia nie których Obywatelów Madryckich, a tym czasem śćiśle śię wygadywaią o Hersztach pewnego buntowniczego pisma, które niedawno rozrzucone jest w Madryćie. GazWil 1767 1 4 nlb..
– Od tego czasu z nowu Rodacy Angielscy wielkie stawiają zakłady; że za miesiąc najdalej wojna z Hiszpanią będzie zaczęta: przy tym upewniają, że Poseł Madrycki w krótce z Londynu wyjedzie. GazWil 1771 16 7.
– Hiszpański Minister Xiąże de Masserano tak dobrze sprawuie urząd sobie zlecony, iż Dwór Madrycki ledwoby znaleść mógł do tey funkcyi zgodnieyszeygo męża. GazWil 1771 48 7 nlb..
– Garnizon przeto Madrycki rzućił śię do broni, i przez całą noc nadzwyczayną straż po wszytkich ulicach trzymał. GazWil 1767 1 4 nlb..
– Parlament Bretański będąc rezolwowany niekontynuować daley urzędu swego oznaymił przez pierwszego Prezydenta Królowi o złożeniu Szarży wszystkich Magistratowych. GazWil 1765 29 6.
– Upewniaią, iż Dwór Duński stara się Maltańczykow na swą stronę przeciw Algierczykom przeciągnąć. GazWil 1771 16 5.
– Listy Kupieckie z Hiszpanii upewniaią, że Hiszpańska ze skarbami Flota, nie przyidźie pierwey z Ameryki, aż sprawa o wypłacenie Manilskich papierów zupełnie będzie uspokoiona. GazWil 1767 1 7.
patrz: MANILSKI
– Pogłoska iest generalna, iż Pan ieden przybyły tu niedawno, ma sobie zleconą negocyacyą maryażu pewnego Xiążęćia z Xiężniczką Aloizyą Anną drugą Siostrą Monarchy naszego. GazWil 1765 29 8.
– Zdaie się dopiero, że ten Cesarz wielce sobie przyjaźń naszę szacuie, gdyż wydał ordynans do wszystkich Kapitanow nad okrętami kommendę maiących (z których wiele iuż z Portow Marokańskich puściło się na morze) aby odtąd żadnego okrętu do swoich Aliantow Hiszpanow lub iego przyiacioł Francuzow Hollendrow, Szwedow, i Duńczykow należącego. nie przytrzymywali, ale po ukazaniu Paszportu bez naymnieyszey krzywdy wolną im pozwolić maią żeglugę. GazWil 1771 37 2.
– Fałsz iest, iż ten Hrabia złożyć chciał swoy urząd; to atoli iest rzecz nieomylna, iż Radzie naszey takie podał proiekta do Marynarstwa sciagaiące się, które iey do gustu wcale nie przypadaią. GazWil 1771 37 7.
– Akademia po Sessyi prezentowała Królowi Imci Szwedzkiemu medale różne złote z wielkim onego ukontentowaniem. GazWil 1771 16 3.
patrz: MEDAL
– Po tych szła Liberya I. X. Biskupa, á za niemi następowałą Kareta paradna pięknośćią swoią szorów i koni znacżna, w tey śiedźiał Imć X. Biskup w kompanii Ichmć Kasztelana Chełmskiego Opata Oliwskiego, i Starosty Mirachowskiego, Karetę tę Escortował szwadron Dragonii Mieyskiey, á za nią szło ieszcze kilka Karet do Ekwipażu Imći X. Biskupa należących, tym porządkiem po między gminem przypatuiącego śię ludu. GazWil 1765 29 4.
– Któremu tenże swóy Akt miał honor dedykować, iako też wielu innych przytomnych także Ichmość PP. Kawalerowie z niemnieyszym applauzem odprawili Examina z Geometryi praktyczney, z Mitologii, z Poetów i z Arythmetyki. GazWil 1765 31 3.
patrz: MITOLOGIA
– Wieczorem zaś I. W. Imć X. Biskup Inflantski dawał Bal wspaniały w Pioromoncie, na którym znaydowali się: I. W. Imc Pani z Xiążąt Radziwiłłow Brzostowska woiewodzina Inflantska, I. W. Kasztelanowa Mścisławska: I. W. z Xiążąt Radziwiłłow Sołłohubowa Generałowa Artyleryi, I. W. z Xiażąt Radziwiłłow Morawska Generałowa. GazWil 1771 48 2.
patrz: MORAWSKA
– Pułwysep wielką odnogę Bengalską i Oceanu Wschodniego czyniący należy lennym prawem do W. Mogola. Rządzą nim Subabowie, Nababowie, Redikowie, Rehajowie, Polygarowie, i inni mnieysi dzierżawcy, którzy poddanemi są większych. GazWil 1767 21 5.
patrz: NABAB
– Dobrze się mu nadarzyło schwytać pewnego dawniey wareśzcie od Genueńczykow trzymanego Herszta. GazWil 1771 37 2.
– [...] ustanawiają w osobnej szkole publiczne nauki o leczeniu koni, żadnemu, z któregokolwiek stanu będzie, za zniewagę nie ma się poczytać, jeśli do pomienionych nauk okaże ochotę, ale za honor i za zasługę publiczną; przeto pod surową karą zakazuje się, ażeby żaden nie ważył się naśmiewać, wyrzucając na oczy podłość kunsztu. GazWil 1767 1 7.
patrz: PODŁOŚĆ
– Pułwysep wielką odnogę Bengalską i Oceanu Wschodniego czyniący należy lennym prawem do W. Mogola. Rządzą nim Subabowie, Nababowie, Redikowie, Rehajowie, Polygarowie, i inni mnieysi dzierżawcy, którzy poddanemi są większych. GazWil 1767 21 5.
patrz: POLIGAR
– Woysko Cesarskie na wiosnę ninieyszą w Węgrzech zebrać się maiące, nie tylko użyte będzie ku ubespieczniu granic Austryackich: ale też i ku uskutecznieniu prędszemu medyacyi miedzy Moskwą i Portą. w Kloster-Neuburg o milę od Wiednia leżącym nad Dunaiem, wiele Pontonow, Pół galer, całkowitych i poł-Czaiek (tak się zowią statki pomnieysze Węgierskie) z wielką usilnością gotuią. GazWil 1771 16 3.
patrz: PONTON
– Pozawczora ruszyły się do Lewanty wojenne Fregaty Rosyjskie, z których pierwsza pod Kapitanem Pollivanos miała 50 armat, i 250 ludzi... GazWil 1771 37 6.
patrz: POZAWCZORA
– Nieprzestają wojenne u nas wszędzie czynić przygotowania; dnia bowiem dzisiejszego z Czech przyszło kilka set wozów z amunicją, które do Węgier w dalszą puszczają się podróż. GazWil 1771 37 4.
– Pułwysep wielką odnogę Bengalską i Oceanu Wschodniego czyniący należy lennym prawem do W. Mogola. Rządzą nim Subabowie, Nababowie, Redikowie, Rehajowie, Polygarowie, i inni mnieysi dzierżawcy, którzy poddanemi są większych. GazWil 1767 21 5.
patrz: REDIK
– Pułwysep wielką odnogę Bengalską i Oceanu Wschodniego czyniący należy lennym prawem do W. Mogola. Rządzą nim Subabowie, Nababowie, Redikowie, Rehajowie, Polygarowie, i inni mnieysi dzierżawcy, którzy poddanemi są większych. GazWil 1767 21 5.
patrz: REHAJ
– Wszystkie podziemne mury na schowanie prochów robione tak się spadały, iż w rozwalinach ie widzieć w krótce spodziewają się. GazWil 1765 29 8.
– Pułwysep wielką odnogę Bengalską i Oceanu Wschodniego czyniący należy lennym prawem do W. Mogola. Rządzą nim Subabowie, Nababowie, Redikowie, Rehajowie, Polygarowie, i inni mnieysi dzierżawcy, którzy poddanemi są większych. GazWil 1767 21 5.
patrz: SUBAB
– Rozumieją że Xiąże d'Tork, który wielkie postępki uczynił w poznaniu rzeczy morskich, tak do Theoryi, iako też do Praktyki śćiągaiących śię, będźie kreowany Wielkim Admirałem Anglii. GazWil 1765 29 6.
patrz: TEORIA
– D. 13 mieśiąca teraźnieyszego Zona W. Sułtana Córkę powiła, zaczym wraz tegoż dnia potrzykroć powtórzonym ognia dawaniem z moździerzy, á nazaiutrz iawnym przez woźnych obwołaniem ogłoszona iest ta nowina całemu miastu, dano iey imię Begh Schagh Sułtane z tey przyczyny dnia wczorayszego na okazanie radośći zaczęły śię tu illuminacye, które przez dźiś i iutro ieszcze trwać mają. GazWil 1766 13 7 nlb.
patrz: TRZYKROĆ
– Po ucałowaniu ręku I. K. Mci, Prowincya Litweska pierwey zaproszona, udała się do Pałacu Imci Pana Marszałka Nadwornego Litewskiego, gdzie przynależnym godności swey, była czestowana obiadem. GazWil 1771 48 .
– Odebraliśmy Sóboty przeszłey wiele listów od naszych współObywatelów mieszkaiących w Paryżu, którzy oznaymuią, iż Dozorca rządów sprowadźiwszy ich do śiebie, kazał pisać do Genewy, że król ugodnie z Kantonami potwierdźiwszy rozporządzenie uczynione od Deputatów Pełnomocnych, oznaymuie, iż gdyby Rzeczpospolita tegoż nie uczyniła, słusznie okaże gniew swóy przećiw Geneweńczykom zostaiącym w iego Pańśtwie, rozkazuiąc im w krótkim czaśie ustąpić i kassuiąc z Rzecząpospolitą wszytkie Traktaty, Przywileie etc. GazWil 1767 1 8.
patrz: UGODNIE
– Ich dependencyą od Korony: źe dekret o papierze sztemplowanym w początkach swych i swoich skutkach był ućiążliwy i wagi konstytucyi niemiał i że był przyczyną nie których zaszłych okolicznośći nie beśpiecznych dla handlu miedzy tym Królestwem i osadami; i że iedyny sposób do ułagodzenia animuszow i podzwignienia Interssow miedzy niemi był, zupełne rewokowanie tego dekretu. GazWil 1766 13 4.
– Iuż prawie rzecz iest pewna, że odmiana w Ministerium będźie uregulowana tego wieczora. GazWil 1765 29 8.
– Woysko Cesarskie na wiosnę ninieyszą w Węgrzech zebrać się maiące, nie tylko użyte będzie ku ubespieczniu granic Austryackich: ale też i ku uskutecznieniu prędszemu medyacyi miedzy Moskwą i Portą. GazWil 1771 16 3.
– Miano nad to suspicie na iednego Officyera Francuskiego, iż coś złego knował w Plimouth gdźie go przyaresztowano, lecz za zupełnym usprawiedliwieniem śię był uwolniony. GazWil 1765 6 7.
– P d'Eon de Beaumont, którego zayścia z Hrabią de Guerchy Posłem Francuskim tyle narobiły rozruchu uznany na ostatek był za winnego, przeto iż fałsze i paszkwile uwłoczące honorowi tego Posła śmiał drukować, i był banizowany d. 15. iako contumax. GazWil 1765 29 8.
– Reszta Umowy Kompanii z stu dwudziestu Akcyi złożoney na założeni w Kraiu Fabryk Wełnianych. 3tio. Zeby zaś płacenie tych Akcyi mniey każdemu było uciążliwe, w przeciągu dopiero trzech lat sobie następuiących, na trzech terminach wypłacać ie powinniśmy... GazWil 1766 24 3.
patrz: WEŁNIANY
– Odebrano takżę listy od Posłów naszych u Dworów Wersalskiego i Madryckiego, które wielką w Ministrach naszych wzbudźiły pilność. GazWil 1765 6 7.
patrz: WERSALSKI
– Tenże Pan Holvell, który przez dwadzieścia lat mieszkał w Bengali, i był Wielkorządcą tamecznym, dokładnie nam opisuie owych Obywatelów. GazWil 1767 21 6.
– Towarzystwo zachodnie Indyiskie przy oddaniu Patentów na Wielkorządztwo swoie Stadhuerowi Imći obiecało cztery od sta ze wszystkich składek mu płaćić i prośiło go, ażeby swoią powagą wyiednał u Stanów Pełnomocnych ieden dla nich okręt, któryby w rok był wysyłany do brzegów Gwinei dla ochrony i ubeśpieczenia tam handlu Holenderskiego. GazWil 1766 24 6.
– Długie i żwawe sprzeczki nastąpiły za tą propozycyą, aż na ostatek większością głosów 63 przeciw 36 ią odrzucono. GazWil 1767 21 5.
– Po odprawionych licznych przez różne Zakony Mszach S. i po odśpiewanych Wigiliach, Summę Biskupim obrządkiem śpiewał Xiąże Imć Szembek Biskup Koadiutor Chełmiński;... GazWil 1771 37 2.
patrz: WIGILIA, WILIA
– ...był powitany przez Ichmć XX. Krzymowskiego i Mickiewicza Kanoników Katerdlanych Zmudzkich umyślnie na ten Akt od Imci X. Łopacińskiego Biskupa Zmudzkiego zesłanych, który dla znaczney słabośći zdrowia był nie przytomny: do wiazdu assystował Liczny Szwadron Hussaryi Węgierskiey, i Chorągiew Ułanów. GazWil 1766 24 2.
patrz: WJAZD
– D. 13 mieśiąca teraźnieyszego Zona W. Sułtana Córkę powiła, zaczym wraz tegoż dnia potrzykroć powtórzonym ognia dawaniem z moździerzy, á nazaiutrz iawny przez woźnych obwołaniem ogłoszona iest ta nowina całemu miastu, dano iey imię Begh Schagh Sułtane z tey przyczyny dnia wczorayszego na okazanie radośći zaczęły śię tu illuminacye, które przez dźiś i iutro ieszcze trwać maią. GazWil 1766 13 6.
patrz: WOŹNY
– Nieprzestaią woienne u nas wszędzie czynic przygotowania; dnia bowiem dzisieyszego z Czech przyszło kilka set wozow z ammunicyą, które do Węgier w dalszą puszczaią się podróż. GazWil 1771 37 4.
patrz: WÓZ
– Wreszćie zakazano przerzeczonym oskarżonym i innym zgoła, ażeby tey więcey sprawy nie popierali, i wszytkim Subselliom i Sądom, aby więcey tego nie roztrząsali... GazWil 1767 1 6.