Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SleszDow 1623 oryginał
Jasne dowody o doktorach żydowskich

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=94779&from=FBC
Odnotowano 9 cytatów z tego źródła
– Żydowie [...] wżdyć się wolą według Bibliey rządzić/ niźli według Tálmudu. SleszDow 4.
patrz: BIBLIA
– Ze się Zydzi inszym pismem nie báwią tylko Talmudem/ Biblia u nich gdzieś pod łáwą leży prochem przykurzona/ á Tálmud przecię záwsze chędogo u każdego na stole. SleszDow 4.
patrz: BIBLIA
– Owce błądzące ná drogę dobrą náwodzą. SleszDow 17.
– Owce błądzące ná drogę dobrą náwodzą. SleszDow 17.
patrz: BŁĄDZIĆ
– A ták chytrze/ y sztucznie vmieią Żydzi] Pány Chrześciáńskie czárámi/ y dudkowániem swoim záślepiáć/ y omamiáć/ że się im zdrowia swego zwierzáią/ zá ktorą okázyą/ czego nabárziey prágną dostępuią. SleszDow 2.
patrz: DUDKOWANIE
– Lekarz Zydowski pewny iest duszoboycá/ y zarazá ciáłá. SleszDow 15.
– Ták się świát popsował ná tym schyłku swoim/ y stárości/ że chociaż Boże przykazánie przestąpić/ náwet raz ieden/ pewne á wieczne potępienie przynosi/ gdyby w tym człowiek vmárł/ á przecię są tácy/ á wiele ich/ ktorzy to sobie lekce ważą/ iácy są Politycy tego wieku. Tymże właśnie sposobem/ tá Bullá Papieska iest w lekkim vważeniu v ludzi szalonych/ ktorzy mądrzy/ iáko roskazánia pożytecznego/ y pobożnego Oycowskiego/ pilno przestrzegáią y záchowywáią. SleszDow 17.
– Czapkę przed nim/ ktory tego [...] ie godzien/ łamali y zdyimowali; á nawet [...] mościwali mu. SleszDow 11.
patrz: MOŚCIWAĆ
– ...nie tylko ich z wielką pompą/ y uczciwością/ [...] ná święconey ziemi w Kościele pogrzebiono. SleszDow 16.