Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ApenZawKontr 1615 wydanie wtórne
APENDIX ALBO ZAWIESZENIE WYZNANIA NIEKTÓRYCH ARYJANÓW BLUŹNIERSKIEGO ZBORU RAKOWSKIEGO NA SENTENCYJACH Z PISMA BUDOWANE Autor nurkom ofiaruje, aż potem więcej zgotuje, Naprzód rakowskim oddaje, bodaj zabit kto nałaje. Drukowano o złej farze, tego roku co w Nawarze

Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– POKORA ARYJAŃSKA Pismem sie ustawnie bawić dla wykrętów. […] Częstochową Baalem zową. Zakonniki prożnychleb. ApenZawKontr 337.
patrz: BAAL
– Turka oczekawać – to jest własna pokora nurców rakowskich, nowego Babilonu w Polszcze. ApenZawKontr 338.
– W Mikołajskiej bramie potkał sie ten Alekszy z księdzem Laternią i rzecze mu: - "Bądź pozdrowion ks. Laternia". On mu też odpowie: - "Daj Boże byś tak był zdrów na duszy, jako na ciele, miły Alekszy". ApenZawKontr 335.
– Turka oczekawać – to jest własna pokora nurców rakowskich, nowego Babilonu w Polszcze. ApenZawKontr 338.
patrz: NOWY
– Świąt nie święcić, w piątek pieczenią, a w niedzielę karaska zjeść, za króla Boga prosić we zborze, a doma go przeklinać, o konfederacyją i o zbór krakowski na sejmie praktyki czynić, lichwę brać, z Żydy narabiać, cicho mówić, słówka podchwytać, szkalować, potwarzać, pochlebiać, machlować, łgać i zwodzić, synody składać, do obrzeski miasto ponurzania zbór sposabiać, katoliki niszczyć, pieniądze zbierać, Turka oczekawać - to jest własna pokora nurców rakowskich, nowego Babilonu w Polszcze. ApenZawKontr 339.
– Walentynus Smalcius miedzy wszytkimi ponurzańcami nabieglejszy w Piśmie matacz, wydał przeciwko katolikom książki i przeciwko lutrom. ApenZawKontr 337.
– Turka oczekawać – to jest własna pokora nurców rakowskich, nowego Babilonu w Polszcze. ApenZawKontr 338.
patrz: RAKOWSKI