Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
UmFenRzeźGęb 1745-1747 wydanie wtórne
Trzy umowy …

Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Jeżeliby Pan Sebastian Fensynger, snycerz, nie miał według opisanych klauzuł [s] na termin naznaczony wystawić i dokończyć roboty pomienionej, tedy utratę pieniędzy należących onemu i w Kunszcie Snycerskim aresztacją i do odpowiadania w każdym sądzie za niepunktualność ma być poenowany. UmFenRzeźGęb 375.
patrz: ARESZTACJA
– Za którą to robote z rzeźbą, strukturą i z zasuwami, Przewielebny Jm Ksiądz Józef od S. Rafała Diffinitor postanowił i skontraktował złotych polskich tysiąc pięćset [...]. UmFenRzeźGęb 375.
patrz: DYFFINITOR
– Jeżeliby Pan Sebastian Fensynger, snycerz, nie miał według opisanych klauzuł [s] na termin naznaczony wystawić i dokończyć roboty pomienionej, tedy utratę pieniędzy należących onemu i w Kunszcie Snycerskim aresztacją i do odpowiadania w każdym sądzie za niepunktualność ma być poenowany. UmFenRzeźGęb 375.
patrz: POENOWANY