Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WydżJMow 1655-1660 wydanie wtórne
Wydżga J. S., Mowa..., [w:] J. S. Wydżga i jego pamiętnik, Warszawa 1852.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=70337&from=FBC
Odnotowano 1 cytat z tego źródła
– Kto ma być Argonautą, na zbutwiałej, i nieraz łatanej łódce, szczęście, że sam dobierze się do brzegu, choć skaleczeje. WydżJMow 195.
patrz: ARGONAUTA