Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MutWierWron 1716 wydanie wtórne
Wierność Bogu i cesarzowi
Odnotowano 20 cytatów z tego źródła
– Ma się każdy [na czas moru] jałowcowymi jagodami, Agstenym octym [...] zaopatrzyć. MutWierWron 95-96.
patrz: AGSZTEN
– [Zarządzenie] w trzech archach we Wrocławiu. MutWierWron 101.
patrz: ARCH
– Osobliwie tey baczności Wybierczy, Dochodni, y inni na urzędach, zażywać mają, których z rożnych cudzych rąk pieniądze dochodzą. MutWierWron 100.
– O jak wielka łaska z Bogiem w modlitwie dowiernie rozmawiać! MutWierWron 47.
patrz: DOWIERNIE
– [...] modl się, a weźm dowierne serce ku Bogu. MutWierWron 30.
patrz: DOWIERNY
– Zje się tak wiele á rożnych proszkow przeciw jádu, niebieskie y inne dryaczne piłuły [...] że dziw, jako się sama śmierć [...] nie zápowietrzi. MutWierWron 23.
patrz: DRYJACZNY
– [...] szaty [...] jeszcze raz tak długo mają w wodzie leżeć, albo duplowano tak wiele okadzone, a na wiatr wywieszone być [..]. MutWierWron 117.
patrz: DUPLOWANO
– [...] distillirowany Olejek z takich jagod [...]. MutWierWron 107.
– [...] niema Zaden chorego do innego priwatnego domu fedrować, albo k'sobie przyjąć [...]. MutWierWron 33.
patrz: FEDROWAĆ
– Chrosty álbo fleki po calem ciele. MutWierWron 33.
patrz: FLEK
– [...] jako się [...] gdyby kto nią był inficirowany należycie kurirować może [...]. MutWierWron 38.
– Bezpokutne Lichotarze Sprawiedliwość Boska karze MutWierWron 46.
patrz: LICHOTARZ
– Garbierze a Pargaminiarze, Bałwierze. MutWierWron 94.
– Pieśni o Płatności Modlitew. MutWierWron 89.
– Ma się każdy dla pochybienia przywożenia w czas mąką, kaszywym, y innemi zdrowemi żywnościami [...] zaopatrzyć. MutWierWron 79.
– Duch twoy [...] tego po mnie żąda, napomina, ponuka a pędzi, abym się twoim przykładem rządził. MutWierWron 85.
patrz: PONUKAĆ
– Kto łákomy, łatwie dla Interessu swego skłama, zdrádzi [...] i inne obrzydliwości popacha. MutWierWron 85.
patrz: POPACHAĆ
– Ci są albo dobrzi albo źli, ktorych potrefia Plagá. MutWierWron .
– Każdy obywatel ma sprawy Sąsiada swego pozorować, a gdy mu się co nie lubi, to albo ulicznemu mistrzowi albo Direktorowi oznajmić. MutWierWron 91.
patrz: POZOROWAĆ
– [...] we wszystkich spráwách [...] w Zynitbach, Małzenstwie, w gospodárstwach [...] MutWierWron 19.
patrz: ŻENITBA