Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ChróśSRozFil 1761 wydanie wtórne
Rozmowy...
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Dwunożni Faunowie Dryády [...] gonią po dąbrowie. ChróśSRozFil 43.
patrz: DRIADA
– Dwunożni Faunowie Dryády [...] gonią po dąbrowie. ChróśSRozFil 43.
patrz: FAUN, FAUNUS
– Żaden człowiek nic w swojej naturze nie ma, przez co by nad innych górować był godzien, wszyscy jednakowej są istoty i jestności ludzie: każdego ciało i dusza w indyferencji jest, być panem albo poddanym, książęciem albo żebrakiem. ChróśSRozFil 463.
patrz: JESTNOŚĆ
– [...] poki świt ukaże się dzienny Dzwonić pálcámi w słodki stroy lutenny [...]. ChróśSRozFil 35.
patrz: LUTENNY
– Liczyć uczy Aritmetyka i palce posobi do łakomstwa: niech raczej nauczy, jak nad to dziedziczy ten, który był i nieszczęśliwym, gdyby, co ma, sam rachować musiał. ChróśSRozFil 459.
patrz: POSOBIĆ
– Ażeby więc to wszystko rozeznał, dobrze wydoskonalony mieć powinien rozum, a dni i nocy nie na próżnych przepędzać zabawach, lecz coraz większej nabywać doskonałości, częścią potrzebnych, nie romansowych książek czytaniem, częścią pożyteczną o różnych rzeczach z uczonemi konwersacją, których jeżeli swoją protekcją wspierać będzie, i wszelkiej, aby nauki kwitnęły pracy przyłoży, osobliwszej i w późne lata trwającej sławy dostąpi. ChróśSRozFil 465.
patrz: ROMANSOWY
– A lubo miłość ojczyzny wrodzona jest każdemu człowiekowi tak dalece, iż nikt jej utłumić w sobie nie potrafi, nasz własny jednak interes bardziej nas do niej zdaje się zapalać. ChróśSRozFil 460.
patrz: UTŁUMIĆ