Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OstrogIntrKutrz 1620-1623 wydanie wtórne
Introdukcja do wybierania win

http://dir.icm.edu.pl/pl/Archiwum_Komisji_Prawniczej/Tom_11/92
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– Jeśliby się żonki z sobą pobieły, tedy winy staroście grzywnę. OstrogIntrKutrz 94.
– Jeśliby ktory chłop uporem, nie czekając rozprawy, pod nawiercią pole poorał, pierwszą razą ma dać na starostę grzywien połtory. OstrogIntrKutrz 94.
patrz: ROZPRAWA