Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KoniecSSud 1627 wydanie wtórne
Rozprawa...Stanisława z Koniecpola Koniecpolskiego, wojewody sendomierskiego,...,z woyskiem xiążęcia sudermańskiego Gustawa pod Amerstynem,...

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8615&from=DLF
Odnotowano 1 cytat z tego źródła
– Rola przysięgi, którą Piechota wszystka nieprzyiacielska, do Woyska J. K. Mości przystaiąca, przed. J. M. P, Hetmanem uczyniła. KoniecSSud 246.