Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsKamPolPom V 1601-1764 wydanie wtórne
Rękopiśmienne księgi kamlarskie..., [za:] A.Wróbel,O nazwach, [w:]Polszczyzna…, t.5, s. 169-186, Warszawa 1993.
Odnotowano 23 cytatów z tego źródła
– Dryarzowi za bacher stofowy i albowy do miary. KsKamPolPom V V, 175.
patrz: ALBOWY
– Alfarce za pracą [należność]. KsKamPolPom V 182.
patrz: ALFARKA
– Wojciech Włodowski alfarz. KsKamPolPom V 182.
– Powinność mielcarza starogrodzkiego. Który piwa war każdy po beczek 31 ½ rabiając, statki obręczami swojemi pobijając i one oporządzając alfarza swoim kosztem chowając. KsKamPolPom V 182.
– Mielcarzowi. Halfarzom przy robieniu piwa [należność]. KsKamPolPom V 182.
– Dryarzowi za bacher stofowy i albowy do miary. KsKamPolPom V 175.
patrz: BACHER
– Grzegorzowi Kłosińskiemu bachlarczykowi na wesele [dano pieniądze]. KsKamPolPom V 1685-1686 / 79.
– Bachlarce za miód [dano zapłatę]. KsKamPolPom V 1662-1663 / 41.
patrz: BACHLARKA
– Jerzy Weys bachlarz. KsKamPolPom V 1700-1703 / 81v.
patrz: BACHLARZ
– Bachlarzowi za trzy faski do jesiotra. KsKamPolPom V 1689-1690 / 32.
patrz: BACHLARZ
– Bachlarzowi, który w achtelach masło szpondował. KsKamPolPom V 1681-1682 / 37v.
patrz: BACHLARZ
– Brukarce gdy córkę wydawała za mąż [należało zapłacić]. KsKamPolPom V 179.
patrz: BRUKARKA
– [Kopaczowi] od krejdowania i burtowania rogu przy Nowodobrym [należy zapłacić]. KsKamPolPom V 180.
patrz: BURTOWANIE
– Butlia, w której kat mieszka. KsKamPolPom V 171.
patrz: BUTLIJA
– Mistrzowi za pogrzebanie delikwenta. KsKamPolPom V 171.
– Robiąc piwo 4 razy w piątki do zwiezienia słodów, łupania drew, mielcarowania, halfarowania, dragarzowania. KsKamPolPom V 182.
– [...] mieszka Jan Kruus dranicarz [...]. KsKamPolPom V 174.
patrz: DRANICARZ
– Drejarzowi za trzy tryce i rękoiści do hantabów. KsKamPolPom V 175.
– Dryarzowi za backer stofowy i albowy. KsKamPolPom V 175.
– Majstrowi cieśli, który z pomagrem przez puł dnia [pracował]. KsKamPolPom V 173.
patrz: POMAGIER
– Praczce od pomycia obrusów. KsKamPolPom V 170.
patrz: POMYCIE
– Popielarzowi albo raczej kucharzowi na wesele pasierzbice jego... KsKamPolPom V 179.
patrz: POPIELARZ
– Dom Wilhelma Jakubiego żelaźnika. KsKamPolPom V 181.
patrz: ŻELAŹNIK