Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZałBibl 1746-1761 wydanie wtórne
Pamiątki dziejów Biblioteki Załuskich
Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– Łatwo generalny porządkiem abecadłowym autorów [...] skombinuje się katalog. ZałBibl 31-32.
– [Ja - Załuski] JP. Janockiego estymuję i archibibliotekarzem gotów go uczynić. ZałBibl 67.
– Są proszeni usilnie Ich Mć p.t. Prefektowie w Polszcze i Prusiech znajdujących się typografii, to jest: 1. Krakowskiej Akademickiej [...] 10. Archikonfraternij S. Troycy [...] Aby zebrawszy rzetelną i fusissime opisaną specyfikacyą wszystkich Woluminow [...] raczyli one do mnie przesłać. ZałBibl 31.
– [...] do tego trzeba miłości, zgody, jedności, i jeden drugiemu deferencji [...]. ZałBibl 69.
patrz: DEFERENCJA
– [...] co WPan raritate ksiąg i fatygi swojej łożysz, to ja pieniędzmi dogradzam i nagradzać jeszcze będę [...]. ZałBibl 69.
patrz: DOGRADZAĆ
– JP. Janocki przez chorobę wyniszczył się, więc i na futro prosi o subsidium, co wszystko na kilkanaście tysięcy wyniesie prócz ordynaryjnej ekspensy na konserwacją pięciu ludzi, więc o murach na wiosnę trudno jeszcze myślić, aż się cegły z falentskiej cegielni przysposobi, do czego już jest anschtald. Dla duplikatów też murowac nie zdaje mi się, ale bardziej dla rezydencjej JX. Janockiego i Getza, a ta w ogrodzie JP. Ryskura być może, o który jestemn już w targu. ZałBibl 100.
– A że żadna nacja większej podobnego diplomatariusza nie ma potrzeby nad naszą, gdyż nasze drewniane budynki częstszym nierównie, a prawie corocznym są podległe konflagracjom, w których z inszemi nabytemi rzeczami i takie z niepowetowaną nigdy stratą in cinerem et favillam idą Pargaminy [...]. ZałBibl 29-30.
– Lecz posito, że na same księgi, to może być pro futuro, ale pro p[rae]senti, gdy jeszcze należy kupę fabryki kończyć, nie możnaż to jak wszytkie nowe fundacje czynią, i mariwilska, tą ekspensą murować, a jak się wszytko skończy, dopiero łożyć na skupowanie ksiąg? ZałBibl 69.
patrz: MARIWILSKI
ZałBibl 119.
patrz: PARTYJA
– Obaj starostowie się pochorowali na gorączkę. ZałBibl 88.
– Jeżeli kiedy, to teraz experior, że dwóch kucharzów jednej dobrej poliwki nie nagotują. ZałBibl 49.
– Gabinet instrumentów narządzić wsprzód in instrumentis potrzeba, bo to pordzewiało i zakurzyło się. ZałBibl 100.
– Ale życzę wcześnie obmyślić fundum na konserwacją Biblioteki et securitatem, żeby się po celach i po inszych klasztorach (jak było u karmelitów) nie porozchodziła, bo WPan jak jesteś in congregando sollicitus, tak też in conservando niedbały... ZałBibl 50.
– Są proszeni usilnie Ich Mć p.t. Prefektowie w Polszcze i Prusiech znajdujących się typografii, to jest: 1. Krakowskiej Akademickiej [...] 10. Archikonfraternij S. Troycy [...] Aby zebrawszy rzetelną i fusissime opisaną specyfikacyą wszystkich Woluminow [...] raczyli one do mnie przesłać. ZałBibl 1923.