Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
FredJKoniec 1628 wydanie wtórne
Od ...J. M. Fredra… list

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8615&from=DLF
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Dla tegoż/ powinni Towárzystwo Czeládź swoie/ do tákowego kopániá/ do osádzániá y dárnowániá wáłu/ wcześnie ná stánowisku przyuczáć/ áby gdy robić przyidźie/ poćwiczáć się z niemi nie potrzebá/ Pieszy záś Zołnierz/ tyle dwoie (iako mniey zábáwny) powinien będźie wáłu wykopáć/ káżdy zá się/ álbo według potrzeby/ więcey. FredJKoniec 10.
– Wszytkich (gdy źle vczynią) skaráć nie podobna/ wszytkim záś zábronić podobna/ áby swawolnie czego nie vczynili/ poki (iáko więc mowią) kołá się nie rozbiegáią. FredJKoniec 24.
patrz: PODOBNA
– A co najgorsza, że co znaczniejsi z rot tej inuidiej zmykając do koła niestawiali się, ale lada szarapatków, quibus inopia domi ba i cery mają prohibitas, wysyłają, którzy i bez ratij wołają. FredJKoniec 72.
patrz: ZŁA