Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwByczBęt 1621 wydanie wtórne
Inwentarz rzeczy Byczka, mieszkańca (incolae) Krakowa.
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Ubranie sukienne białe, dobrze pochodzone. InwByczBęt 84.
patrz: POCHODZONY
– Gunia gorska, biała, gruba, znacznie pochodzona. InwByczBęt 84.
patrz: POCHODZONY
– Drew rąbanych pospolitych [...] trocha za łoszkiem. InwByczBęt 84.
patrz: RĄBANY