Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwMalPolPom VI 1745 wydanie wtórne
"Inwentarz ekonomii malborskiej", [za:] A. Lewińska, Struktury frazeologiczne w „Inwentarzu ekonomii malborskiej”, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza..., t. 6, Warszawa 1994, s. 57-79.
Odnotowano 8 cytatów z tego źródła
– Abseyt w Lepiankę reparowany. InwMalPolPom VI 70.
– Ta Wies Lustracyi zadney niema. Produxit tylko tenze przywiley Krola Imci Jana III [...] Confirmationis Listu Administratorskiego Urodzonego Henrica de Baulie. Pułkownika JoKo MCi na Lokacyę tey Wsi. InwMalPolPom VI 66.
– Sani bosych pięcioro. InwMalPolPom VI 73.
patrz: BOSSY, BOSY, BOSY, BOSZY
– Woz Boscowany y Ryfowany Bosy ieden do niego Drabi wielkich dwa. InwMalPolPom VI 73.
patrz: BOSSY, BOSY, BOSY, BOSZY
– Deski Gnojowe Dwie. InwMalPolPom VI 71.
patrz: DESKA
– Mięszkanie Dwornikowe gdzie quondam Dwor Bywał [...]. InwMalPolPom VI 68.
patrz: DWORNIKOWY
– Deski Gnojowe Dwie. InwMalPolPom VI 71.
patrz: GNOJOWY
– Za 20 Sztuk krow Cało Pachtowych otrąciwszy 10. Sztuk na Deputat ludzi zniwuiących y Gospodarskich zostaie się 10. Sztuk Pachtowych na Arendę od Kazdey [krowy] po złotych 24 facit 240. InwMalPolPom VI 75.
patrz: PACHTOWY