Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InwSzalBęt 1602 wydanie wtórne
Inwentarz Michała Szalgowskiego, przekupnia krakowskiego
Odnotowano 1 cytat z tego źródła
– Boty długie pochodzone. InwSzalBęt 79.
patrz: POCHODZONY