Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
JurkLut 1605 oryginał
Lutnia na wesele Naiśnieyszego y Niezwyciężonego monarchy Zygmunta III Polskiego y Swedckiego Króla, Wielkiego Litewskiego Książęcia, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego etc. etc.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=149593&from=FBC, http://polona.pl/item/11318754/2/
Odnotowano 25 cytatów z tego źródła
– Wstańże Polska ERATO w iásnozłotym włosie/ Już twe strony roskoszne w iednostáynym głosie Nástroy z Hárfą Psálmistow/ y głosow niebieskich/ Wedle Bozkiey muzyki/ y Luteń Anyelskich. JurkLut A3v.
– Niesłychánych dobr mnostwo dziś wiek Polszcze rodzi, Wielki powab rádości, przyczynę wesela Rozmnażájąc cudownie ná nieprzyjacielá: Już jej służy Wołoszyn, służyły Multány, Już Inflanty skrocone z morskiemi báłchány. JurkLut Bv.
patrz: BAŁCHAN
– Jey [lutni] strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego [muzyki lutni] náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. JurkLut A3v.
patrz: BARDON
– Oto/ mowią/ Bog wsádził ná Polską Stolicę Krolá ieden ogrodziec naświętszey winnice/ Strażniká y obrońcę wszech Páństw Chrześciáńskich/ Tarczą y mur niezłomny od Bestiy Pogáńskich. JurkLut .
patrz: BESTIA
– Niesłychánych dobr mnostwo dziś wiek Polszcze rodzi, Wielki powab rádości, przyczynę wesela Rozmnażájąc cudownie ná nieprzyjacielá: Już jej służy Wołoszyn, służyły Multány, Już Inflanty skrocone z morskiemi báłchány. JurkLut Bv.
patrz: CUDOWNIE
– Ná tego zgody trzebá/ á tá z zwiąsku rośnie Monárchow Chrześciańskich; z ktorym już dziś głośnie Niech sie Polská w weselu Páná swego chlubi/ W Boskim zdániu krolową niech zacnie ulubi/ Ktorey w drogę rząd Bogiń rozlicznych záchodzi/ Ják więc zorzá przed słońcem twarz swoie łagodzi. JurkLut Bv, 29- 2.
– To Lutnia/ lecz tá bez stron zgodnie vstroionych/ Pudłem własnie y gniazdem myszy iest poziomych. Jey strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. JurkLut A3v.
patrz: HARDODURNY
– To Lutnia/ lecz tá bez stron zgodnie vstroionych/ Pudłem własnie y gniazdem myszy iest poziomych. Jey strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. [...] Niech w quincie trzech stron roznych/ á stroiu rownego/ Głos Krolewski/ głos Szláchty/ głos Senatu cnego/ W dobrách spolnych swe sztuki iásnie wypráwuie; Boć insze strony płone, gdy quintá hárfuie. JurkLut A3v.
patrz: HARFOWAĆ
– Wstáńże Polska ERATO w iásnozłotym włosie [...]. JurkLut A3v.
– Trzećiego iáko pożar śle wiárołomnego Károlusá z Szwedámi/ z tym heretyckiego Błędu chcąc powetowáć/ śił mu swych dodáie/ Puscza srogą furyą ná Inflantskie kráie [...]. JurkLut Bv.
patrz: KAROLUS
– To Lutnia/ lecz tá bez stron zgodnie vstroionych/ Pudłem własnie y gniazdem myszy iest poziomych. Jey strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. JurkLut A3v.
patrz: KWINTERNA
– To Lutnia/ lecz tá bez stron zgodnie vstroionych/ Pudłem własnie y gniazdem myszy iest poziomych. Jey strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. JurkLut A3v.
patrz: LUTENNY
– Wstańże Polska ERATO w iásnozłotym włosie/ Już twe strony roskoszne w iednostáynym głosie Nástroy z Hárfą Psálmistow/ głosow niebieskich/ Wedle Bozkiey muzyki/ y Luteń Anyelskich. JurkLut A 3v.
patrz: LUTNIA
– Lutnia na wesele Naiśnieyszego y Niezwyciężonego monarchy Zygmunta III Polskiego y Swedckiego Króla, Wielkiego Litewskiego Książęcia, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego etc. etc. JurkLut 1 nlb.
patrz: LUTNIA
– Chciey pogánom w zwycięztwách fortunnych strách mnożyć. JurkLut B2.
patrz: MNOŻYĆ
– Przedmowá do Jego Mości mego M. Páná P. STANISŁAWA MORSKIEGO ZMORSKA JurkLut Av.
patrz: MORSKI
– Przedmowá do Jego Mości mego M. Páná P. STANISŁAWA MORSKIEGO ZMORSKA JurkLut Av.
patrz: MORSKO
– Niech żyie moiá Páni w Krolewskiey osobie/ Bogini Panstw Pułnocnych/ ku Polskiey ozdobie. JurkLut B2.
patrz: NIECH
– Ci, ják srożej lácką cześć stráchu nákarmili, Ták sie sprosniej od swego jádu podawili. JurkLut 207.
– Już gásną stáre dzieje i dawne kroniki, Dzis sie czás przyobłoczy w dziwniejsze práktyki. JurkLut Bv.
– Strách powiedzieć iák Lechá ná Páńskiey winnicy Suszyli Odsczepieńcy/ piekli heretycy [...]. JurkLut A4.
patrz: STRACH
– Chciey pogánom w zwycięztwách fortunnych strách mnożyć. JurkLut B2.
patrz: STRACH
– Słodki gryf/ gdy ożyie prawdzie ięzyk suchy A wstyd oczy w zad weźmie dla dobrej otuchy. JurkLut A4.
patrz: WSTYD
– To Lutnia/ lecz tá bez stron zgodnie vstroionych/ Pudłem własnie y gniazdem myszy iest poziomych. Jey strony są/ Krol/ Kápłan/ Ołtarz/ Kościoł/ Wiárá. Te pięć czynią quinternę. A lutenna miárá Będzie práwie z Pospolstwem: to ácz stroná gruba/ Jednák z wdzięczney skłádności/ káżdey stronie luba/ Gdy do tego náwiążą zacne dwá bárdony/ Coby brzmiáły oktawą káżdemu z swey strony; Pierwsza cnocie Nagrodá niech brzmi dobrym z chwałą/ Echo znáczne rozwodząc w ich cześć okazáłą. Drugi záś bárdon Kárność/ podobny cięciwie Miązszy/ á rzadko hucząc w domy żáłobliwie/ Gdy go w sąd spráwiedliwy plektrá uderzáią/ Niech głowy hárdodurne z rámion złych spadaią. JurkLut A3v.
– Niech żyie moiá Páni w Krolewskiey osobie/ Bogini Panstw Pułnocnych/ ku Polskiey ozdobie. JurkLut B2.
patrz: ŻYĆ