Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SatPodBar II wydanie wtórne
Satyr podgórski

Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Wasze zaś kiedy w kudłach białegłowy Odmą się siedząc jako jakie sowy […] Gdy się upierzchną w tabiny złociste, W perły, w kanaki, atłasy rzęsiste. Awoż na wodzie własna bańka lśkniąca A spełna wody krople nie mająca. SatPodBar II II, 720.
– Wino bez miernie pite, takież Symptomata [...] i smierć samę wprowadzać zwykło. SatPodBar II 150.
patrz: BEZMIERNIE
– Awoż na wodzie własna bańka lśkniąca A spełna wody krople nie mająca [...]. SatPodBar II 720.
– Widzisz, jako się koła rozbiegały. Żadne by kluby ich nie zhamowały, Jeżeli sam Pan Bóg nie podhamuje, Który w swych rękach królestwa piastuje. SatPodBar II 721.
– Co wam tak wiele złego porobili, Chytrością Pana swą dementowali, Brzydką ojczyznę burdą zamieszali. Atoż koniec praw, cudzoziemski skutek. Wyrządzisz gorzej matce swej, podrzutek. SatPodBar II 724.
– Wasze zaś kiedy w kudłach białegłowy Odmą się siedząc jako jakie sowy […] Gdy się upierzchną w tabiny złociste, W perły, w kanaki, atłasy rzęsiste. Awoż na wodzie własna bańka lśkniąca A spełna wody krople nie mająca. SatPodBar II II, 720.
patrz: RZĘSISTY
– Dam histryjonom pokój, co uboczą/ Chodzą, bo co w bok, gdy się bić, poskoczą [...] SatPodBar II 720.
patrz: UBOCZ, UBOCZA