Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PoczKrólPolPom V 1718-1720 wydanie wtórne
za: J. Zieniukowa, Kwantyfikatory..., [w:] Polszczyzna regionalna.., t.5, Warszawa 1993.

Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– O Milę ztąd arcy Wielki grad [padał] przez co Czworo ludzi zabieło. PoczKrólPolPom V 70.
patrz: ARCYWIELKI
– O Milę ztąd arcy Wielki grad [padał] przez co Czworo ludzi zabieło. PoczKrólPolPom V 70.
patrz: CZWORO
– O Milę ztąd arcy Wielki grad [padał] przez co Czworo ludzi zabieło. PoczKrólPolPom V 70.
patrz: GRAD
– ...od każdego boru dają bartnicy przyłajnych pieniędzy... PoczKrólPolPom V 59.
patrz: PRZYŁAJNY