Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BirkBasza 1624 oryginał
KANTYMIR Bászá Poráżony álbo O Zwycięstwie z Tátar, Przez Iego M. Páná/ P. STANISLAWA KONIECPOLSKIEGO, HETmáná Polnego Koronnego

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=33283&s=1
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– KANTYMIR Bászá Poráżony álbo O Zwycięstwie z Tátar, Przez Iego M. Páná/ P. STANISLAWA KONIECPOLSKIEGO, HETmáná Polnego Koronnego. BirkBasza A1.
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– Heliodor od Selewka Krola Azyey/ zesłány ná bránie skárbow kościelnych/ gdy Kápłani Jerozolimscy gorąco się do Bogá modlili; od Anyołow okrutnie był biczowany práwie ná śmierć/ lecz przez modlitwy Oniaszá Kápłaná nawyzszego oswobodzony. BirkBasza 45.
patrz: BICZOWANY
– Wielkie Wielkie [wielki:adj:sg:nom:n:pos] miłosierdzie pokazało się nad wami Boga naszego, który dla was (tak ja trzymam) niewinniątek swoich, harde pogany pogromił, wstecz Murzy i komunniki obrócił, nadęte i buczne Bisurmany poniżył, zawory żelazne piekła połamał, jako niegdy dla Cyrusa pomazańca swego. BirkBasza 262.