Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LubSEkl 1702 oryginał
ECCLESIASTES, Po Hebraysku nazwany COHELETH z Pisma Św. na wiersz polski przełożony R. P. 1706 od . O. Xiązęcia Rzymskiego Stanisława Lubomirskiego, Marszałka W. Koronnego etc. etc. Teraz prez [!] pewnego Kapłana Swieckiego PRZYCZYNIONY I dla pragnięnia do Druku PODANY. w Toruniu R. P. 1731.

http://polona.pl/item/11636695/4/ - wyd. 1731
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=601855 - wyd. 1706
Odnotowano 11 cytatów z tego źródła
– Kto wie, czyli duch Adamowych Synow Poydzie do Gory szukać Cherubinów? A dusze bydląt skoro pozdychaią, Jeżeli kędy to na doł spadaią? LubSEkl 12.
– MIey baczny ięzyk, ani z lekkiey głowy Nie spiesz słow prędkich z Bogiem do rozmowy. LubSEkl 16.
patrz: BACZNY
– Iest człowiek, ktory y godziny dzienne, Y nocy trawi daremnie bezsenne. LubSEkl 27.
patrz: BEZSENNY
– Tu sęk! ia przecię w moiey mierze stoję, Ani się zadney censury nie boię. LubSEkl 1.
patrz: CENZURA
– Ani w Parnasie obawiam się chłosty, Ieśli się y Wiersz będzie zdał nieprosty. Aby y w rytmie Pismo swoy styl stary, Nie naruszone miało bez maszkary. LubSEkl 2.
patrz: CHŁOSTA
– Spiewam Wielkiego Salomona Mowy, On Zydowskiemi, ia Polskiemi Słowy, Trudney podobno podeymę się rzeczy, Miec rowno Muzę, y prawdę na pieczy; Ni iey przykopcić Pòétyckim dymem. Aby się o to nie porożnic z Rzymem. Bo iak podobna chłysnąwszy z Potoka, Nie przeładowac Słowami Proroka? Nie przydawszy zaś; to mie za to ieszcze Osądzą pewnie uszczypliwi wieszcze. LubSEkl 1.
– Lepiey się cieszyć mądrym strofowaniem, Aniż pochlebnym głupich oszukaniem.. LubSEkl 41.
– Spiewam Wielkiego Salomona Mowy, On Zydowskiemi, ia Polskiemi Słowy, Trudney podobno podeymę się rzeczy, Miec rowno Muzę, y prawdę na pieczy; Ni iey przykopcić Pòétyckim dymem. Aby się o to nie porożnic z Rzymem. Bo iak podobna chłysnąwszy z Potoka, Nie przeładowac Słowami Proroka? LubSEkl 1.
patrz: PODOBNA
– Myśl zbyt ciekawa marny sen przywodzi, Rozprawny język głupie sprawy rodzi. LubSEkl 37.
patrz: ROZPRAWNY
– Kto wie, czyli duch Adamowych Synow Poydzie do Gory szukać Cherubinów? A dusze bydląt skoro pozdychaią, Jeżeli kędy to na doł spadaią? LubSEkl 12.
patrz: SYN
– Spiewam Wielkiego Salomona Mowy, On Zydowskiemi, ia Polskiemi Słowy, Trudney podobno podeymę się rzeczy, Miec rowno Muzę, y prawdę na pieczy; Ni iey przykopcić Pòétyckim dymem. Aby się o to nie porożnic z Rzymem. Bo iak podobna chłysnąwszy z Potoka, Nie przeładowac Słowami Proroka? Nie przydawszy zaś; to mie za to ieszcze Osądzą pewnie uszczypliwi wieszcze. LubSEkl 1.
patrz: ŻYDOWSKI