Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KlejSanGęb 1615 wydanie wtórne
Spis klejnotów wyprawnych Katarzyny z Uchańskich Sanguszkowej, z 1615 r.
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Łańcuch w baryłki, na którem są perły, waży czyrwonych ośmdziesiąt. KlejSanGęb 108.
– Trzeci, na kształt zapony, w którem jest diamentowa róża w środku, około niej diamentrowych tabliczek ośm; w temże graniastych diamencików 2; za który klejnot złotych liczby polskiej półtrzecia sta. KlejSanGęb 106.
patrz: GRANIASTY
– Drugie noszenie, w którem jest krzyż diamentowy. W temże około diamentowych tabliczek ośm, w temże, na spodzie, graniasta tablica diamentowa, wielka. KlejSanGęb 106.
patrz: GRANIASTY
– Łańcuch w baryłki, na którem są perły, waży czyrwonych ośmdziesiąt. KlejSanGęb 108.
– Sztuki i łańcucki u szat i u płaszczyków: U bronatnej aksamitnej sukni jest sztuk podługowatych trzydzieści, to jest z diamentowemi tabliczkami cztyrynaście, a z rubinowemi tabliczkami szesnaście. KlejSanGęb 107.
patrz: ŁAŃCUCEK
– Noszenie z pelikanem, w którem tablic rubinowych wielkiech sześć, tabliczek rubinowych mniejszych cztyrydzieści i dwie, diamentowych tabliczek pięć; za który klejnot złotych cztyrysta piędziesiąt liczby polskiej. KlejSanGęb 106.
patrz: NOSZENIE