Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BratŚwiatBar II 1697 wydanie wtórne
ŚWIAT PO CZĘŚCI PRZEJŹRZANY

Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– Radzę, baranie, nie dysputuj z wilkiem, Gdy ogon urwie, to ty skoczysz z chyłkiem. BratŚwiatBar II 194.
patrz: CHYŁKIEM
– Niesytna matka, chciwość, szkodę rodzi, Ta chciwość wędą rybki z wody wodzi. BratŚwiatBar II 197.
patrz: NIESYTNY