Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
LeszczSamClass 1674 oryginał
Classicvm niesmiertelney sławy, Jasnie Wielmoznych Wodzow Koronnych, y Wielkiego Xięst. Litewskiego [...] po szczęśliwey y niesłychaney victoriey pod Hocimiem, dnia XI. Nouembra Roku Pańskiego 1673 otrzymaney [...]

https://polona.pl/item/classicvm-niesmiertelney-slawy-jasnie-wielmoznych-wodzow-koronnych-y-wielkiego-xiest,ODMyNTA3NjA/#info:metadata
Odnotowano 5 cytatów z tego źródła
– Gdy iuź Augúst nástąpieł ktoremu nie bryka Gdy więcey nic * Kośćiołow Iánusa zamyka Dwuliczńego; nie pierwey iednák wszystko spráwił Aż y on dobrze ręce swoje wprzod zápráwił We krwi ludzkiey; [...]. LeszczSamClass 14.
patrz: DWULICZNY
– Ktory iednák vmysł ma dobrze vłozony, Y o rzeczách rozsądek nád gmin Lvdovvice Przyznáć muśi że Polská ták Wielkiey Męzyce Od pooczątku nie miáłá, y źe mieć nie będzie. LeszczSamClass 27.
patrz: MĘŻYCA
– Wyrastały ucięte laureńskiej Smoczyce LeszczSamClass 60.
patrz: SMOCZYCA
– Do niesmiertelnośći Ciasna droga przez tysiąc trzeba przejść trudności przez ciernie i agresty ostro natykane I Smoi i stołebne Hidry podeptane: kędy sam nikt nie wnidzie., ale go tam wiedzie. LeszczSamClass 3.
patrz: SMOK
– Do niesmiertelnośći Ciasna droga przez tysiąc trzeba przejść trudności przez ciernie i agresty ostro natykane I Smoi i stołebne Hidry podeptane: kędy sam nikt nie wnidzie., ale go tam wiedzie. LeszczSamClass 3.
patrz: STOŁEBNY