Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InfSejmRzecz 1732 wydanie wtórne

Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Informacyja na sejmiki antekomicyjalne [...] Ażeby starali się wolny głos utrzymać, to jest liberum veto, za którego naruszeniem nie tylko sejmowe, ale i sejmikowe każdego szlachcica nie „pozwalam” upadać by musiało [...]. InfSejmRzecz 119.
patrz: GŁOS
– Externa zaś pax żadną miarą ustanowić się nie może, póki Rzplta ostentationem armorum et auctionem wojsk nie ustanowi i tego nie pokaże, że jest par certare et respondere parata. InfSejmRzecz 120.
– Informacyja na sejmiki antekomicyjalne [...] Ażeby starali się wolny głos utrzymać, to jest liberum veto, za którego naruszeniem nie tylko sejmowe, ale i sejmikowe każdego szlachcica nie „pozwalam” upadać by musiało [...]. InfSejmRzecz 119.