Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MirJon 1609 oryginał
Jonathas zmartwychwstał

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=56027&from=FBC
Odnotowano 8 cytatów z tego źródła
– Był Mnich Apostátá ieden z Kośćiołá Kátholickiego/ imieniem Sergiusz/ ten mnich sstał sie towárzyszem wiernym Máchometowym/ ktory zá rádą iego y swoią Alkoran Turkom nápisał/ w ktorym Alkoranie iest ich nabożeństwo opisáne/ sposob żyćia/ práwo iákie ożenienie być ma/ tám też tá własna Sentencia: Sola fides iustificat: Táż sentencia Máchometowá y Sergiuszowá. bo też żadnych vczynkow miłośiernych nie czynią/ áni obrzędow kośćielnych/ tylko w Bogá ktory stowrzył niebo y źiemię wierzą/ tego tedy Alkoranu do gardł swoich odstąpić nie chcą/ á nawięcey dla ćielesnośći/ że kilká żon iednemu pozwolił/ wźiąć żonę komu/ frymárczyć tę zá inną/ pożyczyć iey/ przedáć/ á dwie ábo sześć na to mieysce kupić/ nie iest to v nich grzech [...]. MirJon 17.
patrz: ALKORAN
– Więc iesliż to iedná sektá pocznie się bronić/ álić ten musi naprzednieyszym heretykiem być/ y tá sektá nic zá wszystkich nie vczyni/ rázemby wszyscy sektarze pisáć mieli/ á rázem też tego nie mogą czynić/ boby przecię pismá rożne heretyckie były/ musieliby sie pierwey wszyscy ná iedno práwidło dáć wbić/ á dobrzeby vczynili/ y mnieysząby sromotę mieli/ kiedy by się ná iednę wiárę zmowili. MirJon 27.
patrz: SEKTARZ
– A cosz to spráwiło? owo z heretyki z powinowácenie/ dádzą heretyczkę zá Kátholiká/ Kátholiczkę zá heretyká/ więc też y Kátholicy chodzą ná pogrzeb z nimi ná łysą gorę. MirJon 51.
– Zle to czynią/ że Kátholiki/ á miánowićie kápłany ná się waśnią/ bo kápłani są dusz ludzkich Doktorámi/ et sal terrę, iáko Páweł ś. mowi:[...] ministrowie postáremu będą świniarzámi. MirJon 24.
patrz: ŚWINIARZ
– Ale to gorsza y trudnieysza ná nie będźie/ że ieden wszystkich ná rękę powołał/ Verbi gratia, gdźie de Sacerdotio o czwartym kámieniu pisze: Iesliż Kálwin, Luther, y káżdy Minister, ná kápłáństwo święcenie ták iáko Bog roskazał bierze, etc. MirJon 27.
patrz: TRUDNA
– Wyszedszy zdudámi drudzy/ nu znim po błoćie w tany/ począł nieboraczek łáiáć/ więc groźić/ náostátek prośić/ tám iáko by vbity/ błotem vpluskány/ podrapány/ iáko z miásteczká wyszedł potłuczony/ nie mogłem od żalu słucháć powieśći Ionátasowey/ alem ták stał vpłákány. MirJon 4.
patrz: UPLUSKANY
– Krol Stephan gdy sie tego dowiedźiał/ bárzo był vćieszon/ y bárzo sie tey dysputáciey vśmiał: to masz prawdziwą Historyą/ o czym y zacni ludzie wiedzą/ stánieć to zá Biblią: Wiárá Kálwińska/ Luterska/ Aryáńska/ etc. własna Turecka. MirJon 19.
– ...tám będąc v iedne[go] gospodarzá noclegiem/ á zrozumiawszy wiárkę iego/ po mowie milczałem/ álić mi o tey wielebney wierze pocznie práwić... MirJon 39.
patrz: WIARKA