Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Był Mnich Apostátá ieden z Kośćiołá Kátholickiego/ imieniem Sergiusz/ ten mnich sstał sie towárzyszem wiernym Máchometowym/ ktory zá rádą iego y swoią Alkoran Turkom nápisał/ w ktorym Alkoranie iest ich nabożeństwo opisáne/ sposob żyćia/ práwo iákie ożenienie być ma/ tám też tá własna Sentencia: Sola fides iustificat: Táż sentencia Máchometowá y Sergiuszowá. bo też żadnych vczynkow miłośiernych nie czynią/ áni obrzędow kośćielnych/ tylko w Bogá ktory stowrzył niebo y źiemię wierzą/ tego tedy Alkoranu do gardł swoich odstąpić nie chcą/ á nawięcey dla ćielesnośći/ że kilká żon iednemu pozwolił/ wźiąć żonę komu/ frymárczyć tę zá inną/ pożyczyć iey/ przedáć/ á dwie ábo sześć na to mieysce kupić/ nie iest to v nich grzech [...]. MirJon 17.
patrz: ALKORAN
– A cosz to spráwiło? owo z heretyki z powinowácenie/ dádzą heretyczkę zá Kátholiká/ Kátholiczkę zá heretyká/ więc też y Kátholicy chodzą ná pogrzeb z nimi ná łysą gorę. MirJon 51.
– Zle to czynią/ że Kátholiki/ á miánowićie kápłany ná się waśnią/ bo kápłani są dusz ludzkich Doktorámi/ et sal terrę, iáko Páweł ś. mowi:[...] ministrowie postáremu będą świniarzámi. MirJon 24.
patrz: ŚWINIARZ
– Ale to gorsza y trudnieysza ná nie będźie/ że ieden wszystkich ná rękę powołał/ Verbi gratia, gdźie de Sacerdotio o czwartym kámieniu pisze: Iesliż Kálwin, Luther, y káżdy Minister, ná kápłáństwo święcenie ták iáko Bog roskazał bierze, etc. MirJon 27.
patrz: TRUDNA
– Wyszedszy zdudámi drudzy/ nu znim po błoćie w tany/ począł nieboraczek łáiáć/ więc groźić/ náostátek prośić/ tám iáko by vbity/ błotem vpluskány/ podrapány/ iáko z miásteczká wyszedł potłuczony/ nie mogłem od żalu słucháć powieśći Ionátasowey/ alem ták stał vpłákány. MirJon 4.
patrz: UPLUSKANY
– Krol Stephan gdy sie tego dowiedźiał/ bárzo był vćieszon/ y bárzo sie tey dysputáciey vśmiał: to masz prawdziwą Historyą/ o czym y zacni ludzie wiedzą/ stánieć to zá Biblią: Wiárá Kálwińska/ Luterska/ Aryáńska/ etc. własna Turecka. MirJon 19.