Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
WyrwGeog 1768 wydanie wtórne
Geografia Czasow Teraznieyszych, Albo Opisanie Naturalne y Polityczne Krolestw, Panstw, Stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł [...] : Ku Pozytkowi Narodowey Młodzi Wydana [...]. T. 1

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=39014
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=32904&from=FBC
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=576&from=FBC
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Geografia abo nauka kraiopisarska iest Opisanie Ziemi. WyrwGeog 1.
patrz: GEOGRAFIJA
– Co zawiera Geografia wzięta w powszechności? Geografią właśnie rzeczoną, abo opisanie samey tylko ziemi, y Hydrografią, abo opisanie wody. WyrwGeog 6.
– Geografia abo nauka kraiopisarska iest Opisanie Ziemi. WyrwGeog 1.
– Co iest między morze albo isthmus? Jest ziemia wąska między dwuma morzami leżąca. WyrwGeog 11.