Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GiecyZiem 1772 wydanie wtórne
Ziemiopismo Powszechne Czasow Naszych Dawnego i Srzedniego Dotykaiące : Na Gwiazdarskie Naturalne I Dzieiopiskie Podzielone, Dla publiczney przysługi, a szczegulniey Narodowey Młodzi [...] krótko Zebrane ; Z przydatkiem wierszy [...]. T. 1

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=101142&from=FBC
Odnotowano 8 cytatów z tego źródła
– Ják Dzieiopistwo wszyscy, ták i Ziemiopismo w troiákim kłádą porządku, co też troiáki tey umieiętności czyni, i skłáda rodzay. GiecyZiem 13nlb.
– Miedzymorze Panama náyokazalsze ze wszystkich, á w samym śrzodku Amerykę łączące [...]. GiecyZiem 189.
– SWoie czy tłómaczone Xięgi wydaiący, iák tylko pierwszą do tey chwalebney roboty sciągneli rękę, za obowiązuiące siebie zaraz przyieli práwo, położyć ná ich czele przemowę, którąby u Czytelników rzeczy swoiey iákąś iednali zaletę, á dla uwárowania się nudzącey tęschnoty powabne przydali fárby. GiecyZiem 11 nlb.
patrz: NUDZĄCY
– Já w tey nie szacunek i potrzebę przymilaiącą się pokazáć Xiążki, iako bárdziey szczyry w wydaniu iey odkryć koniec, przedsięwziąłem. GiecyZiem 11 nlb.
– Ptolomeusz w tym rodzaiu sławny Ziemiopis, ále (słowa są wyżey wspomnionego krytyka) tym bardziey podeyrzany o prawdę im bardziey się wydaie, że o niey wątpić niemożna. Strabo Wyborny i starożytny: w Starych átoli raczey Dzieiopisów liczbie, niż Ziemiopisów mieścić się powinien. GiecyZiem 15 nlb.
patrz: ZIEMIOPIS
– SWiato i Ziemiopisy czymby się różnili różnili, Mowię: Ci Ziemią, tamci tamci procz niey się bawili bawili I Niebem. Liczy Gwiazdy Swiatopis ná Niebie, O Ziemi myśli tylko Ziemiopis u siebie GiecyZiem 3.
patrz: ZIEMIOPIS
– PYTANIA. ZIEMIOPISMO GWIAZDARSKIE POPRZEDZAIĄCE. GiecyZiem 3.
– Z Polskich Ziemiopisów co prawda nieliczemy wielu, wszakże licznych zastąpić może choć jedna, w rodzaju Ziemiopisma Politycznego po całym Narodzie od wszystkich wzięta Książka, pod tytułem Geografia czasów teraźniejszych. GiecyZiem 16 nlb.