Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VetIsland 1638 wydanie wtórne
ISLANDIA álbo Krotkie opisanie Wyspy Islandiy. Ná ktorey, co śię kolwiek rzeczy Cudownych, niezwycźáynych, y w tech Kráyách nászech nigdy niesłychánych ábo ná oko widźieć/ ábo teź od Obywátelow teyźe Wyspy luźdi wiáry godnych/ słyszeć mogło/ to wszytko tu prawdźiwie jest poznáczono/ á teraz nowo, k woli wszytkim práwym Krześćianom/ ná dźiełá reku Páná Zastepow/ jáko pátrzác/ták y o nich słycháć prágnącym na Swiátło Wydano W Lesznie

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=282323&from=FBC
Odnotowano 15 cytatów z tego źródła
– Do łáskáwego y Krześćiánskiego Czytelniká PRZEMOVVA VetIsland 1.
– [...] a teź nie wiele ná tym zaleźy, zá pewne wiedźieć jesli tu abo kędy indźie mieysce to potępionych jest: owszem lepiey śię o to káźdemu stáráć/ jakoby nieszczesnego/ tego wiecznego potępienia/ miesca uiść mogł/ á nizeli o tym kędyby beło nazbyt śię ćiekáwie badá. VetIsland 28.
– Czásu bowiem jednego gdysmy mimo namiot jego szli/ stojac przed namiotem záwołał nas do śiebie/ á gdysmy do niego szli/ on teź wyszedł przeciwko nam/ á ludzko śię z námi przywitawszy/ pytał śię ktoregobysmy Narodu beli/ y dla czego tu zájácháli. VetIsland 9.
patrz: LUDZKO
– Bo dopuścieł beł Pan ná nas Niebespieczenstwo/ ále nas w nim nieopusćił/ y nie dał w nim záginąć: owszem wysłuchał, á z stąpiwszy ku nam z pomocą swoją w ućisku nászym/ z niego nas wyrwał/ y szcźesliwie po tym jako kolwiek w osmi dniách do lądu do słáwnego Miástá Hámburku, nád Rzeką Albis dwánascie miel od morza leźącego, przyprowádźieł. VetIsland 15.
patrz: MIELA, MILA, MILA
– Płomien on zniey występujący áni pápieru áni płotná/ y tym inszych podobnych suchych rzeczy nie pali/ ale co telko źywego ábo mokrego zárwie w okámgnieniu to pali/ z tądźe im bárziey tam Rok bywa mokrzeyszy tym więtszy śię on płomien ukázuie/ osobliwie Zimie kiedy wiele sniegu nápáda. VetIsland 56.
patrz: MOKRY
– Wsádzą káźdego z nich osobno ná powroz, á windą do gory podniozszy, trzy kroć do morza w puszczáją y ponurzáią/ á gdy ich z wody znowu wyćiągną/ myją im głowy wodą morską y liną ják ręká miąźszą mydlą. VetIsland 5.
patrz: MYĆ
– Wsádzą káźdego z nich osobno ná powroz, á windą do gory podniozszy, trzy kroć do morza w puszczáją y ponurzáią/ á gdy ich z wody znowu wyćiągną/ myją im głowy wodą morską y liną ják ręká miąźszą mydlą. VetIsland 5.
patrz: MYDLIĆ
– Bo wszedźie około Islándyi/ y w Odnogach Morskich y w Rzekach barzo wiele ryb dostawáją/ á to bez wielkiey prace y kłopotu/ gdysz tam Niewodu/ ábo Sieći źadnych do tego nie uzywają/ ale telko ná wędy dostátek ryb dostáwają á to wielkich bárzo/ jako Sztokfiszow/ Łososiow y inszych rozmáitych/ tak iz nie raz w krotkim czáśie pęłnę łodź ryb nachwytają/ z ktoremi do Domu przyiechawszy/ y do suszenia nagotowawszy/ abo ná drągách, abo ná powrozách/ około domow swych wieszają ktore im tak od samego wiatru ábo słoncá pięknie schną/ áto bez wszelkiego naruszenia ábo z śmierdnienia śię/ jako tu więc pospolićie bywa. VetIsland 36.
patrz: NACHWYTAĆ
– Dla tegoź Rybitwi/ ilekroć ktorey z nich zairzą/ co wskok do brzegu śię płáwią/ jesli zginąć nie chcą. Nuź y inszych jeszcze wiele ryb/ a do bydląt żiemskich podobnych tám śię znáiduie/ ktorych śię imion wiedźiec nie moźe. VetIsland 46.
patrz: NOŻ, NUŻ, NUŻ
– Ná wielu mieyscách w Islándyi znaidują śię wody bárzo gorące y práwie jak ukrop, wrzące. Ztych dym nie ináczy jedno jako z Wapiennice wychodźi/ á zdroie swoie z źiemie máją. Na drugich mieyscach wody te w wielkie potoki y strumienie śię obracają: y bez wątpienia zeby od zdrowia mogły bydź ludźiom chorym pozyteczne/ tylko źe Islanderowie nie wiele ich zaźywáją [...]. VetIsland 29.
patrz: POTOK
– Ceremonia to táka jest. Wsádzą káźdego z nich osobno ná powroz, á windą do gory podniozszy, trzy kroć do morza w puszczáją y ponurzáią/ á gdy ich z wody znowu wyćiągną/ myją im głowy wodą morską y liną ják ręká miąźszą mydlą. VetIsland 5.
patrz: TRZYKROĆ
– O jáko źáłosnie ci co ná lądźie beli/ ná nas pátrzáli, wołáli, upámiętywáli/ y rádźiby beli jákokolwiek rátowáli/ ále nie mogli/ y nie mieli śię náczym do nas wypráwić. VetIsland 6.
– Tymźe sposobem y ći co słod mają/ w oney wodźie piwo sobie robią: więc záźywáją teź oney wody tak gorącey y do pránia szat/ y jesliź w czym tedy w tym ona wodá jest im barzo poźyteczna/ poniewáź tám źadnego mydła nie mają/ á przećię kiedy śię cokolwiek w oney wodźie trochę upierze zaraz z stąd wszytek brud ják od mydła/ schodźi/ y to co śię pierze białe zostawa. VetIsland 30.
patrz: UPRAĆ
– W prawdźie źeć to wesoła y ućieszna bełá, źesmy wdźiewiąći dniách ták dáleko przyjácháli/ źe Islánd: (choćiasz z Bremu áź tám ná Cźtery stá mil jest) z przednieyszego koncá nie telko z oczyć ále y práwie dobrze obaczyćiesmy mogli: Wszákźe to ná poły z Niebezpieczenstwem á zá tym y wielką źáłośćią nászą pomieszano beło. VetIsland 2.
patrz: WESOŁA
– Bo wszedźie około Islándyi/ y w Odnogach Morskich y w Rzekach barzo wiele ryb dostawáją/ á to bez wielkiey prace y kłopotu/ gdysz tam Niewodu/ ábo Sieći źadnych do tego nie uzywają/ ale telko ná wędy dostátek ryb dostáwają á to wielkich bárzo/ jako Sztokfiszow/ Łososiow y inszych rozmáitych/ tak iz nie raz w krotkim czáśie pęłnę łodź ryb nachwytają/ z ktoremi do Domu przyiechawszy/ y do suszenia nagotowawszy/ abo ná drągách, abo ná powrozách/ około domow swych wieszają ktore im tak od samego wiatru ábo słoncá pięknie schną/ áto bez wszelkiego naruszenia ábo z śmierdnienia śię/ jako tu więc pospolićie bywa. VetIsland 36.