Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PrechDziałKaw 1722 oryginał
Kawaler polski z francuskiego przetłumaczony

Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– Zaboliwała [Beralda], że musi mięszkać z Człowiekiem iey bardzo nieprzyjęmnym, a nieusłyszeć oswym Kochanku, ktorego iednakim zawsze affektem kochała. PrechDziałKaw 62.
patrz: AFEKT
– Rodzic iego [...] Dał mu tedy wszelki Porządek przy Rysztunku [!], oraz y Gubernatora, Ktoremu tak był zalecony, żeby go nigdy z oka nie spuszczał: a żeby o iego sprawách awizował J. Mośći Panu Walewskiemu [...]. PrechDziałKaw 11.
patrz: AWIZOWAĆ
– Woiewodzic z ktorego dworował każdy, z mniemaney inclinaciey, począł iuż nie w żarty obracáć to co mu powiadano; iako tez y ná Beraldę części oczy obracał niżeli pierwey, ktorą swemu geniuszowi osądźył bydź zgodną; a lubo nie był tych chęci hołdawnikiem, iednak tak przyiaźnią był zdięty, ktora nie dłużey nad żywotá kres trwała. PrechDziałKaw 4.
– Kawaler Graff uw’eselony że ták powolną, y grzeczną tę osobę ználazł, przysłał iey krotko potym, száty y stroie białogłowskie bárdzo piękne, á żeby Gráffowa ktorą wiedźiał być niedowierzáiącą, złego porozumienia nie byłá, y przyiáźni ich nie pobaczyłá, prośił Bároná Holká, áby on iey to samey wspomniał, żeby przyięłá tę Pánnę swoiey Dámie ná usługę, ktorey przymioty osobliwe wysławiâć miał, y grzeczność iey, iáko naylepiey wyliczáć. PrechDziałKaw 36.
– W tey boiáźni nieszczęśliwy będąc Ochmistrz, inszy expedient umyślił, dawszy się słyszeć, że prágnie z Hetmánem słowo mowić, upewniáiąc, że ma rzecz poważną mu obiáwić. PrechDziałKaw 27.
patrz: EKSPEDIENT
– Tym czásęm, gdy Gráffowa tákową [ż]alusią się gryzie, Beráldá y Ẃoiewodzic, co dziennie o swych Amorách rozmawiáią [...]. PrechDziałKaw 46.
– Rodzic iego [wojewodzica] [...] Dałmu tedy wszelki Porządek przy Rysztunku [!], oraz y Gubernatora, Ktoremu tak byłzalecony, żeby go nigdy z oka nie spuszczał: a żeby o iego sprawach awizowałJ. Mośći Panu Walewskiemu. PrechDziałKaw 11.
patrz: GUBERNATOR
– Beralda wnet się też obawiała, żeby sie nie oszukała, nie máiąc wielkiey otuchy, żeby człowiek w tak młodym wieku, z nim tylko konwersuiąc bezmownie, miał pałáć tym affektem, iaka iest miłość. PrechDziałKaw 6.
patrz: PAŁAĆ
– Krolowa [...] podała Pomarancz urodziwemu Woiewodzicowi [...] Woiewodzic [...] umyslił dáć tę Pomarańczą, ktorey z Dam Krolowey J[ej] Mości. PrechDziałKaw 3.
– Utrapiona Beralda niemniej się smęciła nad swego kochanka, Lecź Baron, aby żadnej niemiała z Ziemkami swojemi znajomości i rozmowków, jachał znią do Litwy, gdzie pomieszkiwał chwilę, wyświadczając jej jednak, wszelką obserwancją i poszanowanie. PrechDziałKaw 62.
– Woiewodźic zaś, obawiaiąc się, źeby nie był oddalony od swoiey Berałdy, iuź tak twierdząc, źe się miały szyki powaryować przez Elekcyą Nowego Krola, Rodźica swego tym uprzedźił, prosząc, źeby rad chćiał Cesarskie Kraie widzieć, oraz y służyc w Woysku Cesarskim. Rodźic nie chcąc go przyniewalać, zostawił go ieszcze przy Krolowey Jey Mośći. PrechDziałKaw 10.
– [...] iednák mu ták rádźiłá, żeby to beśpieczniey było, gdyby ią zábrał, á záwiozł w kráynę iáką oddaloną, gdźie po niektorym czáśie y oddaleniu od Oyczyzny zniewolona, poszłáby snádniey zá niego. W ostátku mu rozważáłá, że to tylko obraża iest miłośći, ktorą białegłowy snádnie przebaczą, gdy uznáią, że to zwielkiego ku nim kochánia się stáło, á że w tym gwałćie, nie záwiera się żadna nieludzkość. PrechDziałKaw 54.
patrz: ROZWAŻAĆ
– Báron iednak, nie czekaiąc dnia iutrzeyszego, tegosz właśnie odiecháł, żeby iako nayprędzy skłonić Woiewodźicá do tego co z nim umyślaią: przyiachawszy, zaraz mu wymawiał, iako małą kofidentią do niego ma, gdymu dotego czásu taił swą Osobę, potym mu oznaymił umysł Graffa, y iako go chćiał do Corek swoich wprowadźic. PrechDziałKaw 34.
patrz: UMYŚLAĆ
– Jednak nie mogli tego tak sekretnie cżynić, źeby Rządce Woiewodźicowego to miało o uszy się nie obiiáć... PrechDziałKaw 15.