Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZrzenNowiny 1620 oryginał
NOWE NOWINY Z CZECH, Z TATAR, Y Z WĘGIER. Przy tym REVOKACYA XIĄŻĘCIA SASKIEGO. Y Jáko Rádę Cesárską z Zamku oknem z wyrzucali á inszego Krolá sobie obráli.

http://cbdu.ijp.pan.pl/3390/
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Wiec też y Gabor Bentel Woiewodá Erdelski/ Kálwińskiey wiáry interpres, á powiedáią że Alkoranu Máchometskiego obrońcá/ ktory páná swego Batorego zábiwszy zdrádą ná iego mieyscu vśiadł/ ktorego MONOCROMA tákie iest/ iáko go Węgrowie sámi nápisáli/ áby go świát znał ludźiom pokazáli. ZrzenNowiny C2.
patrz: ALKORAN
– Tám iuż zgorszenia nieporáchowáne/ tám niezgody vstáwńe/ tám naybluźnierszych Heretykow nie wypráne Profesye/ nie odpoczynną w Wierze woyná/ przymierza nie ma disceptácya/ bezdenna mizerney y vtrapioney Consciencyey rospácz. ZrzenNowiny D3.
– KIedy iuż w ten dzwon niezgody vderzyli / y żáłosną Larmę wytrąbiono. Czechowie co żywo Heretyckiego kwásu gawiedź/ iedni radą/ drudzy przybytnością ięli sie sypáċ / áby wieże Bábilońskiey dobudowáli. ZrzenNowiny C2.
patrz: LARM, LARMA, LARMO
– Wiec też y Gabor Bentel Woiewodá Erdelski/ Kálwińskiey wiáry interpres, á powiedáią że Alkoranu Máchometskiego obrońcá/ ktory páná swego Batorego zábiwszy zdrádą ná iego mieyscu vśiadł/ ktorego MONOCROMA tákie iest/ iáko go Węgrowie sámi nápisáli/ áby go świát znał ludźiom pokazáli. ZrzenNowiny C2.
– Iuż tu ma Máchomet Buźnicę swoię/ iáko Mesyasz zmyślony Synágoge. ZrzenNowiny C4.
– Nad to ieszcze zostáią Szwedowie/ Sássowie/ Brauncfikowie/ Lucbárczánie/ Pomorzánie/ Mekolburgczánie/ Xiążętá Zánhalni/ y insze Ziemice w domu pogotowiu/ kiedyby się co przydáło. ZrzenNowiny B3v.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– KIedy iuż w ten dzwon niezgody vderzyli / y żáłosną Larmę wytrąbiono. Czechowie co żywo Heretyckiego kwásu gawiedź/ iedni radą/ drudzy przybytnością ięli sie sypáċ / áby wieże Bábilońskiey dobudowáli. ZrzenNowiny C2.
patrz: WYTRĄBIĆ