Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DykcFranc 1757 oryginał
DYKCYONARZYK Francuzki z krotką Informacyą O Pronuncyacyi y przydaniem Rozmow Francuzkich Ad usum Collegii Vilnensis Nobilium Scholarum Piarum

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=9001&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
Odnotowano 7 cytatów z tego źródła
– Anabaptysta Un Anabaptiste DykcFranc 5.
– Antimonium De l'antimoine DykcFranc 19.
patrz: ANTYMONIUM
– Astrachania Du treillis DykcFranc 31.
– Atłas Du satin. DykcFranc 32.
– Augustyan Un Augustin DykcFranc 9.
– Auripigment De l'orpiment DykcFranc 19.
– Łyst Le gras de la jambe DykcFranc 26.
patrz: ŁYST, ŁYSTA