Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KsOw 1678 oryginał
Księga grodzka owrucka

brak w internecie 30.06.2023.
Odnotowano 31 cytatów z tego źródła
– granicznę zapisÿ y ich originały, cerografy, decreta [...] inquisitie roznę na roznę osoby, kwitÿ do wszelakich dobr y sum nalezącę przez tegoż nieprzÿiaciela popalonę y zruinowane zostały KsOw 5-5v.
patrz: CEROGRAF
– [...] o co wszystko protestacia jest ode mnie w trybunale lubelskim uczyniona, do ktoreÿ prawnie dochodzic tak summÿ, jako y rzeczy w nieÿ opisanych, umysliłem, ze potym obaczywszy sie teyze summÿ własney moieÿ dziewięci tysięcÿ cessią y transfuzią prawa swego na mnie y dziatki moię uczynił. KsOw 23v.
patrz: CESJA
– [...] o co wszystko protestacia jest ode mnie w trybunale lubelskim uczyniona, do ktoreÿ prawnie dochodzic tak summÿ, jako y rzeczy w nieÿ opisanych, umysliłem, ze potym obaczywszy sie teyze summÿ własney moieÿ dziewięci tysięcÿ cessią y transfuzią prawa swego na mnie y dziatki moię uczynił. KsOw 23v.
patrz: CESSYJA
– Tamze pomienionego Artema Zdroka lezącego czym mogli tyransko bez miłosierdzia bili, kaliczyli y iako chcąc s pomocznikami swemi nad onym sie pastwili, a potym onego, prawie juz smiertelnego, powrozem za szyie uwiązali przy samey ziemi do nog[...] stołowych. Ktorego obaczyli, ze nie będzie zyw, zdiowszy z mego pana s kalitą, w ktorey wzieli talerow bitych cztyry, a złotych ortow dwa y czapkę łazurową falendyszową, kupiono za złotych połtora, wywlekli go za drzwi, a te pieniądze miedzy siebie rozdzielili KsOw 40v.
– Tedy y tę summę ostatnią wolą testamentem moym po zywocie moym leguię do tego, zem tymze oÿcom karmalitom zapisał na maiętnosci moieÿ summę dwadziescia tysięcÿ w Lublinie. KsOw 22v.
– częsc moią [...] działem spisanym przypadłą y wydzieloną ÿ w tymze dziele naszym specificowaną ze wszystkiemi do teÿ częsci moieÿ według opisania działu dochodami, przychodami, pozytkami poddanÿch tamecznich, daniami, poddanstwy, posłuszenstwy y powinnosciami y innemi wszystkiemi małemi y wielkiemi dochodami, przychodami, pozytkami y przynaleznosciami z dworem, ogrodami, sadami, pastewnikami, polami zasianemi i niezasianemi, oranemi y nieoranemi, pustownemi sianozęciami, błotnemi, lasowemi y brzegowemi, lasami, borami, barciami, stawami, rzekami, rzeczkami y potokami y innemi wszystkiemi in genere et specie do tej częsci okolicznoscami gonami bobrowemi, rudami, rudniami, budami [...] podaię y postępuię [...]. KsOw 59.
patrz: LASOWY
– Tę wyzy rzeczoną częsc gruntu Lewkowskiego miedzy jch miłościami panem Wasilem Ostafim y Yhnatem Leonem Lewkowskiemi nam nalezącego, ktorÿ to grunt my przedalismÿ wyzy pomienionemu urodzonemu panu Michałowi Lewkowskiemu y potomkom onego na wiecznę y nigdy nieodzownemi czasy y w spokoynię dzierzenie podalismy, y tych dobr juz się wiecznie wyrzekamÿ [...]. KsOw 51v.
patrz: LEWKOWSKI
– [...] zeznawaiący szlachetnych panow Hapona, Zewzÿka, Leska, Suszka y Waska Bowsunowskich ze wszystkich actÿ, protestacÿ, banicÿ przez zeznawaiącego otrzymanych, względem spalenia młyna litkowskiego y szkod poczynienia kwituię [...]. KsOw 30v.
patrz: LITKOWSKI
– Bran Stephanowej Wyszpolskiej, komornikowej granicznej kiiowskieÿ, małząkow, pomienionemu jego mości panu Mikołaiowi Wyszpolskiemu pod datą roku tysiąc szescset siedmdziesiąt osmego miesiąca februarÿ dnia wtorego, na summę trzy tysiąca złotych polskich, to iest połtora tysiąca złotych, na pomienionej wsi Litkowie, a połtora tysiąca złotÿch na wsi Lipowey, w woiewodstwie kiiowskim a w kluczu makarowskim leząceÿ, danego y przed actami grodzskiemi włodzimirskiemi personaliter zeznanego, o czym ten zapis szyrzeÿ w sobie opisuię. KsOw 4.
patrz: MAKAROWSKI
– Przy takowych zapisach jego mość pan Franciszek na Potoku Potocky jey mości pannie Constantiey Pogirskiey, marszałkownie rzeczyckiey, na ten czas małzące swoiey, dozywocie super omnibus bonis ubicunque habitis et habendis consistent informa suscitientis sama, zapisac powinien będzie, wzaiemnie tez jej mości panna Constantia Pogirska, marszałkowna rzeczycka, na ten czas, jego mości pana Franciszka na Potoku Potockiego małząką jego mości będąc zapisac ma, ktorę to wszystkie conditie jch mości strony obedwie pod zakładem szescidziesiąt tysięcy złotychpolskich strzymac, zyscic y roborowac ab inviceni submituią się sobie u xiąg w grodzie, iako nayblizszym. KsOw 35v.
– [...] według prawa na tym urzędzie, sprawowac powinien będę, na czym jako sprawedliwie przysięgam, tak mi Panie Boze dopomoz y niewinna mejka Chrystusa Pana, ktory jurament za wykonaniem wysz mianowanego comparęta do act przyięty ÿ zapisany iest. KsOw 1v.
patrz: MEJKA, MEKA, MĘKA, MĘKA
– Rynsztunek woienny, jako w pancerze, misurki, karwaszę, maią nalezec do Jurewickiego koscioła, abÿ tam zawszę zostawało dla wyprawowania dyalogow młodzi szlacheckiej. KsOw 68v.
patrz: MISURKA
– Tedy tak chce miec, aby, gdy pan Bog da pokoy, y przydą xięza karmalici do maiętnosci tych przez mnie temuz klasztorowi fundowanych, tedy ci z xięza karmalici tę kaplice powinni sporządzic y dokonczyc w murowaniu y we wszystkim, co nalerzy. KsOw 22v.
patrz: MUROWANIE
– O takowej tedy krzywdę poddanych, y o gwałtownę nachodzenie na dwor jego mości pana Milkiewicza, y o winÿ prawnę, pomieniony sługa jmieniem pana swego, jego mości pana sędziego ziemskiego, mości Sławskiego, na przerzeczonych jch mościach panow Milkiewiczow y pomocznikow jch mościchiterum atq iterum z• swiadczyłł [!] y protestował, ofiaruiąc tegoz jego mości pana swego. KsOw 39v.
– Tę wyzy rzeczoną częsc gruntu Lewkowskiego miedzy jch miłościami panem Wasilem Ostafim y Yhnatem Leonem Lewkowskiemi nam nalezącego, ktorÿ to grunt my przedalismÿ wyzy pomienionemu urodzonemu panu Michałowi Lewkowskiemu y potomkom onego na wiecznę y nigdy nieodzownemi czasy y w spokoynię dzierzenie podalismy, y tych dobr juz się wiecznie wyrzekamÿ y od ynszych osob wyzy pomienionÿch blizkich krewnych naszych, tak tez y dalekich, a mianowicie od siostry naszey rodzoney, ktora zostaię w niewoli w ordzie, tedy my powinny bronic y zastępowac u kazdego sądu y prawa, a tę dobra ze wszystkiemi siedliskami, polami, lasami, sianozęciami, sadami, ogrodami, borami, z drzewem bartnym y niebartnym, ze pszczołami y bez pszczoł, z łowÿ wszelakiemi owo zgoła, ze wszystkiemi yn genere pozytkami małemi i welkiemi, nic już y namnieyszey rzeczÿ s tey częsci nie wymuiąc, ani zostawuiąc na siebie samych y potomkow naszych, ale wszystko ogułem w iednę mieysce zawieraiąc, wyzy pomienionemu panu Michałowi Lewkowskiemu y potomkom iego w moc władze do spokoynej wieczystey possesyey przez woznego, ktorego sobie moze, y dwoch szlachcicow podaiemy y postępuiemy. KsOw 52.
patrz: NIEBARTNY
– Personaliter stanowszy, urodzonÿ jego mość pan Remian Suryn, łowczy nowogrodzsky podstarosta grodzsky owrucky, takze urodzony jeg̃o mość pan Stephan Wyszpolsky, komornik graniczny kiiowsky, pisarz grodzskj owruckj, soleniter opowiadali y protestowali się przeciwko sławetnemu Jackowi Kupryianenkowi... KsOw 10.
– ...w siele Lewkowiczach miedzy pany Lewkowskiemi będącą, w woiewodstwie kiiowskim a powiecie owruckim lezącę, ze wszystkiemi a wszystkiemi do tych częsci pomienionych pozytkami y przynaleznosciami, to iest dworzyszczem, dworzem i ogrodami, poddanemi dwema y z ich powinnosciami y innemi pognoiami, polami, wszelakiemi sianozęciami, z drzewem bartnym ze pszczołami y bez pszczoł, lasami, borami, rzekami, rzeczkami, błotami y owo ze wszystkiemi y wszelakiemi pozytkami y przynaleznosciami, nic a nic nie uymując, mianowanemi y niemianowanemi, tak jż mianowanę, niemianowanemu, a niemianowanę mianowanemu nie szkodzic y ublizac nie ma... KsOw 53.
patrz: POGNÓJ
– Tamze za skazaniem onych y innych ludzi słyszał, ze jch mości panowie Jelcowie ostrow pewnÿ do Zubowszczyny nalezącÿ przez poddanych nowakowskich zabrali, takze y drzewa bartnę ze pszczołami y bez pszczołł na gruntach zubowskich zabrali y wiele ynszych szkod przez tychze poddanych nowakowskich w popaleniu budynkow poczÿnili. KsOw 49v.
patrz: POPALENIE
– ...jezdził na odprawienie mocney executiey do wsi mianowaney Warewicz, do ktorey wsi gdy przyiachałł, tam wrota do dworu zamkniętę zastawszy, do ktorego dworu jeÿ mość pani Teopchila Gasparskiego Tyszkiewiczowa, na ten czas posesorka wsi Warewicz y Ryzkow, do dworu nie dopusciła. KsOw 32v.
patrz: POSESORKA
– [...] o co wszystko protestacia jest ode mnie w trybunale lubelskim uczyniona, do ktoreÿ prawnie dochodzic tak summÿ, jako y rzeczy w nieÿ opisanych, umysliłem, ze potym obaczywszy sie teyze summÿ własney moieÿ dziewięci tysięcÿ cessią y transfuzią prawa swego na mnie y dziatki moię uczynił. KsOw 23v.
patrz: PRAWO
– ...z dawna do tych dobr wsi Obychodow nalezytemi, circumferentiami y przynaleznosciami pomienionych jch mości panow Surynow, małzonkow, jntromittował, y poddanym tameyszÿm, aby jch mości panom Surynom, małłzonkom, iako panom swoim nowym, wszelakie poddanstwo y posłuszenstwo pełnili, przykazałł y przyporęczył, ktorey to possessiey nikt z strony nie contradicował y z zadnym prawem nie odzywał się. KsOw 13.
– [...] bezpieczęstwo wszelakie temuz woznemu wysz pomienionemu obwołac kazawszy, banitie y approbate pomienionę przed woytem, gromadą y swieszczenikiem tamecznim pomienieni jch mości panowie officialistowie przeczytawszy, jnwentarz poddanych tamecznych spisawszy, rękoma swymi podpisali [...]. KsOw 34v.
– [...] pod ten list dobrowolny zapis moy zastawny z dobrami y potomkami memi dobrowolnie się podaiąc y wcielaiąc, swiadomo czynie y zeznawam kozdemu, komu by o tym wiedziec nalezało teraz ÿ na potym [...]. KsOw 60v.
– A ja, Pogirsky, na tym terminie y za takowym sposobem pozwem przed tym sądem, przed ktorÿ pozwan będę sam, a nie przez umocowanego swego, stanowic mam [...]. KsOw 37v.
patrz: UMOCOWANY
– [...] y tak tych częsci, w siele Lewkowiczach y Niewmiryckich lezących, ze wszystkiemi do tych częsci przynaleznosciami y pozytkami, w mianowanym zapisie wyrazonemi, w moc władze y spokoynę dzierzenie y uzywanie pomienionemu panu Piotrowi Lewkowskiemu y potomkom jego czasy wiecznemi podałł urzędowie y intromitował. KsOw 51.
patrz: URZĘDOWIE
– ...jż on roku teraznieyszego, tysiąc szescset siedmdziesiątego osmego, miesiąca nowembra dwudziestego dnĩa, maiąc przy sobie stronę slachtę ludzi wiarygodnych, jego mości pana Stepchana Trypolskiego ÿ pana Wacława Okolinskiego, za requisitią urodzonej jej mości panieÿ Marty Trÿpolskiego Janowej Druczaninowej Kniehininskiej wespoł z jej mością y urodzonym jego mością paniem Stepchanem Druczaninem Kniehinskim, synem jej mości, był [...] we wsi Krasnej Włoce... KsOw 57v.
patrz: WIARYGODNY
– ...dnĩa dziewiętnastego octobra, od wysz mianowanych actorow na urodzonych jch mościach panach Janie y Ostapchiiu Trypolskich y innych pozwanÿch w tych banitiach mianowanych, rationę gwałtowney εxpulsiey ÿ wiolentiey z dobr Rakowszczyznÿ y s Horodnego otrzymanych, w ktorych sprawach, gdy pomieniony woznÿ s tą stroną szlachtą do wsi Rakowszczysny przy pomienionych jch mościach panach sądowych przyjachał, tam jch mości panowie sądowi jurisdictią swoię sądową ufundowali y bezpieczęstwo wszelakie obwołac kazali... KsOw 27v.
patrz: WIOLENCJA
– A tak protestans oswiadczywszy tymze collegą swoÿm, jego mości panem pisarzem, takze jego mością panem Michałem Skiporem y woznym przy sobie maiącym, y wielą szlachty przy protestantu przytomnemi, cum dobre scontemptowany odjachałł, przez ktory to takowy swoÿ nieprawny postępek tak jego mość pan woysky zÿtomirsky, jako tez y pan Mirecky, prawo pospolitę violarunt, a za tym do szkod niemałych małząkę y dziatki jego mości pana Jana Steckiego, miecznika kiiowskiego, ktorę czasu prawa pozwami y regestrami vireficowanę będą przÿprawili y winy w prawie opisanę na osoby swoię zaciągneli... KsOw 14.
patrz: WOJSKI
– Za ktoremi to pozwami mianowany wozny rok y termin stronom obom przed Sądem Głownym Trybunalskim Koronnym Lubelskim w roku teraznieyszym, tysiąc szescset siedmdziesiąt osmym, od połozenia tego pozwow za niedziel szesc, gdy ta sprawa z regestru granions excessus, albo jako i gdzie prawo y ordinatia trybunalska naznaczÿ do sądzenia przypadnie y sądzona będzie ... KsOw 2.
patrz: WOŹNY
– Personaliter stanowszy, urodzony jego mosć pan Remian Suryn, łowczy nowogrodzki podstarosci owrucki, iako opiekun dziatek y małząki zeszłego jego mosći pana Jana Steckiego, miecznika kiiowskiego, postrzegaiąc całosci dobr tymze dziatkom y małzonce po zeszłym jego mosći panu mieczniku kiiowskim nalezących, wprzod przeciwko urodzonemu jego mosći panu Wacławowi Steckiemu, woyskiemu zytomirskiemu, bratu rodzonemu pomienionego jego mosći pana Jana Steckiego, miecznika kiiowskiego, iako roskazuiącemu, za ktorego wolą y roskazanie[m] factum nizey mianowane stało się, szlachetnemu panu Mireckiemu, słudze y podstarosciemu jego mosći pana woyskiego zytomirskiego, na urzędach w dobrach nierozdzielonych, tak potomkom y małzące zeszłego jego mosći pana Jana Steckiego, miecznika kiiowskiego, iako tez jego mosći panu Wacławowi Steckiemu, woyskiemu zytomirskiemu, nalezących, w woiewodzstwie kiiowskim lezących, zostawaiącemu wolą y roskazaniem pana swego wykonywaiącemu opowiadał y solenniter [solemniter] protestował się o to y w ten sposob, jz je m[ość] pan woyski zytomirski, nie pamiętaiąc nic, na miłosc przyrodzoną braterską, iako tez na powinnosc opiekunską, nie maiąc zadnego respektu na dziatki niebozczyka jego mosći pana miecznika kiiowskiego, ani tez na prawa pospolite, nic się nie oglądaiąc, zaraz po smierci pomienionego jego mosći pana Jana Steckiego, miecznika kiiowskiego, wszystkie dobra dziedzicznę po rodzicu jch mosći pozostałe w woiewodzstwie kiiowskim lezące do possessiey swoiey odebrawszy, wszystkie jntraty s tych dobr na swoy obraca pozytek. KsOw 13-13v.
– A od pana Korczewskiego zeszłemu panu Mikołaiowi Golanskiemu y pani małzące onego za wliwkiem prawa słuzącey otrzymaną jezdził do wsi Stołpni, Kidibora y Korczowki w powiecie zytomirskim, w woiewodstwie kiiowskim lezących, dobr pomienionego pana Pawła Swiderskiego, rodzica pozwanych. KsOw 11.