Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ZbigAdw 1621 oryginał
Adversaria Abo Terminata Spráwy Woiennej/ ktora sie toczyłá w Wołoskiey Ziemi/ z Tureckim Cesárzem: W Roku teráźnieyßym/ 1621. Opisana przez PROCOPA ZBIGNIEWSKIEGO.

https://cbdu.ijp.pan.pl/3540/, https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/
Odnotowano 14 cytatów z tego źródła
– To też nászym constabat/ że Tureccy przywodźci Iánczárow że się nie mężnie z Kozákámi potykali/ śćiná i ich zroskazánia Cesárskiego. ZbigAdw A4.
– Turkow vbito tego dniá ták z dźiał z okopow nászych/ ále y od Kozakow/ w tym szturmie nászych iedno 6. zábito/ á z piechoty nástrzelánych kilkánaśćie/ nadráźili y Kozakow/ y Hetmáná iednego názwánego Zmudźik zábito/ y Czerwinkow kilkudźieśiąt/ lecz z Pogáństwá cżworáko więcey y sowito legło. Tego dniá Niemcy szance pod Bramę Obozową rzućili. ZbigAdw B2.
patrz: CZWORAKO
– Od Kozakow Duńskich posłáncy przy byli z listem do Krolewicá I. M. oznáymuiąc iż przeciwko nie przyiacielom Krzyża świętego idą/ prosząc o Chorągiew K. I. M. fata viam inuenient. ZbigAdw C4.
– O połudńiu nápádli byli Tátárowie od Cerkwie/ ále ku okopowi nátrzeć nie śmieli/ w czeládźi tylko w pácholikách gdy po trawy/ y chrosty odieżdżáiąc wielką vczynili szkodę/ y towárzystwu koni nábráli/ Tego dniá Mostu pod Zamkiem dorobiono/ y dopiero w ten dźien wozy Ich M. przepráwioné były. ZbigAdw B3v.
patrz: DOROBIĆ
– Vtráciwszy czoło przednieysze Iánczáry/ potym Hersztowe Básze/ y komonne swe żołnierze z bráńcow porosłe/ do stá tysięcy oboygá Poháńcow Tátar y Turkow legło/ o ktorych wiárę mieli/ że nam srodzy być chcieli. ZbigAdw A2v.
patrz: KOMONNY
– Záczym trzeći szturm naypotężnieyszy przęd wieczorem sámem przypuśćił/ dziwna to y nie wypowiedźiána zda sie iákie sercá/ śiły/ y męstwá/ Pan Bog ludźiom tym przećiw nieprzyiaćiołom wszytkiego Chrześćiáństwa dodawał [...]. ZbigAdw B2v.
– Pátrzyli ná to inszy Krolowie/ iáko sie z námi będźie toczyło/ groźili piąćią kroć sto tyśięcy/ á ia powiádam: by wszytki swoie źiemie zebrał ná kupę/ nie może mieć dwukroć sto tyśięcy więcey Turczyn/ sed quos homines, wszytko nędze/ więźnie/ chłopy z rol [...]. ZbigAdw A4.
– Coż tu rozumieć dáley o swey potężnośći/ podśiadł się Turczyn pod nas zobu stron/ przyczynę stárzy ludźie opisáli dla czego te Państwá zginęły. ZbigAdw A3v.
– Przedáło się do nas Turczynow znácznych trzey/ ktorzy powiádáli że Cesarz z Woyskiem swoim bárzo strászliwym/ wszytkim iednák przedawcom wiáry nie dawano/ y w Obozie ich nietrzymáiąc do Zamku ná siedzenie odsyłano. ZbigAdw B3.
– Pátrzyli ná to inszy Krolowie/ iáko sie z námi będźie toczyło/ groźili piąćią kroć sto tyśięcy/ á ia powiádam: by wszytki swoie źiemie zebrał ná kupę/ nie może mieć dwukroć sto tyśięcy więcey Turczyn/ sed quos homines, wszytko nędze/ więźnie/ chłopy z rol [...]. ZbigAdw A4.
patrz: STO
– Tu Pan Bog pychę iego dziwnie skarał/ że głowę naprzod sám położył/ gdy go z dziáłá wygodzono z okopow /y inszych názad pierzchaiących do kilku set vbito (trzech żywcem poimano) tegoż przywodźcę sámisz Turcy ścięli. ZbigAdw A4v.
patrz: ŚCIĄĆ
– Tákim kształtem teszno było wszytkiey Polski/ áby co poćiesznego vsłyszeć mogłá/ gdyż Communis expeditio á własny Syncretismus to iest sacrum foedus contra Turcam wzruszył się Polski wszytkiey z Krolem swoim/ ták iáko ná on czás w Aulidźie 50. Krolow zprzyśięgło się było przećiw Troiánom/ pomniąc: co o Izmáelu nápisano. ZbigAdw A2.
– Pátrzyli ná to inszy Krolowie/ iáko sie z námi będźie toczyło/ groźili piąćią kroć sto tyśięcy/ á ia powiádam: by wszytki swoie źiemie zebrał ná kupę/ nie może mieć dwukroć sto tyśięcy więcey Turczyn/ sed quos homines, wszytko nędze/ więźnie/ chłopy z rol [...]. ZbigAdw A4.
patrz: TYSIĄC
– Rániuśieńko podpádli byli pod Zwániec Tátárzy/ y z Turki/ ále ich záraz iák psy wárem z kuchnie strzelbą od strzelańo/ gdyż tám ludźi nászych záwsze śiła noclegowáło/ y z Kámiencá przychodząc odpoczywáło. ZbigAdw C2v.
patrz: WAR