Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DyskZacCz II 1606 wydanie wtórne
Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach, skąd in Republica urosły, i o postępku sejmu 1606

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=38359&from=FBC
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– Abowiem jeśli się im dywinować godzi i domyśliwać, gdyż w onym piśmie niemasz nic, jedno szczyre dywinacye i dyskursy, więc ja też dywinować z słów ich i dyskurować będę [...]. DyskZacCz II 388.
patrz: DYWINACJA
– Tu nie czekając o dalszych artykułach rozmowy, różnej wiary posłowie gorąco barzo za oną przemową pp. duchownych jęli się poruszać, egzageracyami więcej, aniż racyami narabiając. DyskZacCz II 376.
– I pewnie byłoby było czego życzyć, żeby było i tej bojaźni w ludziach nie było; jednakże źle sobie stąd tuszyć nie potrzeba, ani się godzi zgoła. Jedna, że to nam wiara nasza katolicka wskazuje, abyśmy to mieli pro licito, honesto et benedicto, co Kościół powszechny przez namiestnika P. Chrystusowego czyni, wierząc, że takowe dyspensacye jego u Boga i u ludzi są ważne, które nie są przeciwko pisanemu i wyrażonemu prawu Bożemu. DyskZacCz II 387.
patrz: JEDNA
– Otóż kto się żeni, potomstwo częste płodzi, w gospodarstwie się rozpościera, funduje, buduje, naprawia, mieszkania swe kosztem wielkim ochędoża, ten zaprawdę nie pokazuje myśli niespokojnych i do pomykania skłonnych. DyskZacCz II 365.
patrz: POMYKANIE
– Mamy na to sposoby, lubo zwykłe, jednak barzo dobre: pacta conventa, Henrykowe artykuły; że bywały zawsze kijce i na naszego Stefana, gdy go kolwiek jego adwersarze turbować chcieli, też i teraz nam pójdą, ilekolwiek te rzeczy ludziom zagajemy, miedzy którymi jest wiele malkontentów, wiele popularystów, a te rzeczy są barzo popularia. DyskZacCz II 388.
– Na który [sejmik] zjechawszy się z porozumianemi tylko, postanowili, aby oni pp. posłowie proszowscy pacta conventa i artykuły Henrykowe na tym sejmie napierwej, nie postępując do inych spraw sejmowych, poparli, chcąc tak tym naprzód, jako ozdobnym płaszczem, swoje tajemne myśli pokryć. DyskZacCz II 367.
– Lecz nie zdało się na ten czas KJMci takowej jego zawziętej wolej dogadzać, bądź to nie chcąc sobie już dalej jego częstokroć szkodliwej potencyi pomnażać, bądź też prze to, aby jego subjekta ludziom zasłużeńszym i godniejszym imo słuszność w szafunku od Rzpltej sobie powierzanego nie przekładał. DyskZacCz II 359.
patrz: POWIERZANY
– Bo ile do powinowacenia rakuskiego, nie odmienia je osoba i szkodliwsze nie czyni; ile zaś do sumnienia, to wolne i bezpieczne wiarą naszą katolicką za dyspensacyą zostawa. DyskZacCz II 390.
– Trzeci pretekst wziął do urażenia, a zatym do poruszenia ludzi zasłużonych i żołnierskich, że król starostwa i dzierżawy obraca w ekonomie na zatłumienie nagród zasłużonym, a zatym, że siebie bogaci, naostatek, że sumpty niepotrzebne czyni z ujmą powinnej obrony ogranicznej. DyskZacCz II 360.
patrz: URAŻENIE
– Nie zaniechywał jednak solicytować onych posłów, aby się nie zaciągali w próżne z sobą kontrowersye, ale, żeby już wżdy kiedy chcieli co czynić, poczynając, skąd jedno żywno chcą. DyskZacCz II 369.
patrz: ŻYWNO