Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DyskZacCz II 1606 wydanie wtórne
Dyskurs o zawziętych teraźniejszych zaciągach, skąd in Republica urosły, i o postępku sejmu 1606

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=38359&from=FBC
Odnotowano 17 cytatów z tego źródła
– A tym więcej tuszono temu, że wiedzieli to adherentowie jego, iż tego przy śmierci żałował barzo, w czym i w liście swym do KJMci dał się zrozumieć. DyskZacCz II 363.
patrz: ADHERENT
– Bo więcej do tego śmiałości, aniż rozumu potrzeba, który przez się zawsze tego broni i nachwalebniejszych rzeczy tumultem dochodzić nie każe, gdyż niem i sam autor nie zawsze władać może i rychlej złych przykładów naczyni, aniż co dobrego sprawi. DyskZacCz II 385.
patrz: CHWALEBNY
– Abowiem jeśli się im dywinować godzi i domyśliwać, gdyż w onym piśmie niemasz nic, jedno szczyre dywinacye i dyskursy, więc ja też dywinować z słów ich i dyskurować będę [...]. DyskZacCz II 388.
patrz: DYWINACJA
– Tu nie czekając o dalszych artykułach rozmowy, różnej wiary posłowie gorąco barzo za oną przemową pp. duchownych jęli się poruszać, egzageracyami więcej, aniż racyami narabiając. DyskZacCz II 376.
– I pewnie byłoby było czego życzyć, żeby było i tej bojaźni w ludziach nie było; jednakże źle sobie stąd tuszyć nie potrzeba, ani się godzi zgoła. Jedna, że to nam wiara nasza katolicka wskazuje, abyśmy to mieli pro licito, honesto et benedicto, co Kościół powszechny przez namiestnika P. Chrystusowego czyni, wierząc, że takowe dyspensacye jego u Boga i u ludzi są ważne, które nie są przeciwko pisanemu i wyrażonemu prawu Bożemu. DyskZacCz II 387.
patrz: JEDNA
– [...] to wszystko sami popsować sobie chcemy, a onę wszystkę łaskę bożą od siebie odpychając, na najszkodliwsze niepokoje i rozterki domowe, na opłakane szarpaniny, plundrowania, dewastacye ojczyzny swej od nieprzyjaciół jadowitych, a na ostatek na umyślny jakiś (strzeż Boże!) upadek, jakoby jacy szaleni i mózgowcy, rzucić się gotujemy. DyskZacCz II 381.
patrz: MÓZGOWIEC
– A zatym wnosili list od p. hetmana polnego, który jako do KJMci i senatu, tak i do koła poselskiego pisał, dawając znać o wielkim gotowaniu się do nas cara przekopskiego, dla czego dosięgał i kupieł do siebie i dalsze hordy tatarskie i janczarów tureckich, także i armaty polnej nadostawał, a iż był pirwszego roku plundrując ruskie kraje, zostawił i osadził tu na naszych polach, z tej strony naszej Dniepru kilka familii tatarskich, których wsiada na koń do dwudziestu czterech tysięcy [...]. DyskZacCz II 371.
– Zaczym z onych srogich i niechętliwych nam ludzi przyjaciele nam wielcy, z onych ustawicznych nieprzyjaźni, z których tak wiele srogich wojen i wielkich zaścia było, swatania, szanowania, miłości, uczynności i niejako wiecznego zjednoczenia, jako jednej słowiańskiej krwi i narodu ludzi, na zmocnienie przeciwko napotężniejszym nieprzyjaciołom naszym otworzyła się nadzieja, byśmy jedno w takowej łasce bożej umieli i chcieli postępować. DyskZacCz II 382.
– Otóż kto się żeni, potomstwo częste płodzi, w gospodarstwie się rozpościera, funduje, buduje, naprawia, mieszkania swe kosztem wielkim ochędoża, ten zaprawdę nie pokazuje myśli niespokojnych i do pomykania skłonnych. DyskZacCz II 365.
patrz: POMYKANIE
– Mamy na to sposoby, lubo zwykłe, jednak barzo dobre: pacta conventa, Henrykowe artykuły; że bywały zawsze kijce i na naszego Stefana, gdy go kolwiek jego adwersarze turbować chcieli, też i teraz nam pójdą, ilekolwiek te rzeczy ludziom zagajemy, miedzy którymi jest wiele malkontentów, wiele popularystów, a te rzeczy są barzo popularia. DyskZacCz II 388.
– Na który [sejmik] zjechawszy się z porozumianemi tylko, postanowili, aby oni pp. posłowie proszowscy pacta conventa i artykuły Henrykowe na tym sejmie napierwej, nie postępując do inych spraw sejmowych, poparli, chcąc tak tym naprzód, jako ozdobnym płaszczem, swoje tajemne myśli pokryć. DyskZacCz II 367.
– Lecz nie zdało się na ten czas KJMci takowej jego zawziętej wolej dogadzać, bądź to nie chcąc sobie już dalej jego częstokroć szkodliwej potencyi pomnażać, bądź też prze to, aby jego subjekta ludziom zasłużeńszym i godniejszym imo słuszność w szafunku od Rzpltej sobie powierzanego nie przekładał. DyskZacCz II 359.
patrz: POWIERZANY
– Bo ile do powinowacenia rakuskiego, nie odmienia je osoba i szkodliwsze nie czyni; ile zaś do sumnienia, to wolne i bezpieczne wiarą naszą katolicką za dyspensacyą zostawa. DyskZacCz II 390.
– Abowiem ten drapieżny nieprzyjaciel, lubo mu to przycięższym bywało, z daleka łupów, z których samych żyje, obmyślawać sobie, jednakże za bojaźnią anioła mocnego, tego naszego pana, i za sławą sług jego, którą z jegoż błogosławieństwa miewali, nie śmiał się porywać, choć go z onych szerokich Dzikich pól wyciskały osady nasze, gdzie przedtym pasze miewał i łacniej skradać się onemi pustyniami mógł. DyskZacCz II 382.
– Odeszli tedy z tym do swej izby pp. posłowie, gdzie zasiadszy, znowu uczynią prośbę żałosną posłowie ukrainnych województw, tak koronnych, jako i W. ks. Litewskiego, prosząc dla P. Boga, aby oną deklaracyą KJMci kontentować się na ten czas chcieli, a jeśliby jeszcze jakich warunków od KJMci potrzeba było, żeby nie trawiąc długiemi dyskursami czasu, na piśmie to in formam constitutionum koncypowali tak. jako i sam KJM. tego im pozwolić raczył, zatym, żeby chcieli przystąpić do obmyślawania ratunku, a zatym więcej, gdy się okazye dobre podawają, które upuściwszy, przytrudniejsze potym być muszą. DyskZacCz II 371.
– Trzeci pretekst wziął do urażenia, a zatym do poruszenia ludzi zasłużonych i żołnierskich, że król starostwa i dzierżawy obraca w ekonomie na zatłumienie nagród zasłużonym, a zatym, że siebie bogaci, naostatek, że sumpty niepotrzebne czyni z ujmą powinnej obrony ogranicznej. DyskZacCz II 360.
patrz: URAŻENIE
– Nie zaniechywał jednak solicytować onych posłów, aby się nie zaciągali w próżne z sobą kontrowersye, ale, żeby już wżdy kiedy chcieli co czynić, poczynając, skąd jedno żywno chcą. DyskZacCz II 369.
patrz: ŻYWNO