Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 1 cytat z tego źródła
– Ale to dopiero nie tak podziwienia, jako wiecznej pochwały godno, że dawni oni stanu duchownego przedni i wszyscy antistites tak w umyśle swem umoderowani byli, jednako z stanem świeckiem w tym się zgadzając, że nie tylko nic przeciw rozróżnionym w wierze ostrego nie poczynali, ale ani zamyślali, owszem spółki i przyjaźni wielkie z niemi miewali i statecznie zachowywali i opatrzenia znaczne z duchownego chleba dawali, ale co większa, śluby małżeńskie ewangelikom sami dawali i co nadewszystko, na konfederacyą z strony pokoju niektórzy z nich podpisowali się i gdy ją królowie przysięgali, choćby też sine invidia i mogli, przeciwić się temu jednak upornie nie chcieli. JezuitRespCz III 84.