Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NotAk 1749 wydanie wtórne
Notifikacya Oninieyszym Krolewskiey Akademii Rycerskiey W Legnicii Postanowieniu Anno 1749.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=38043&from=FBC
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– Wszyscy Akádemicy powinni Dyrektora quovis wpuszczać do Pokoiow swoich, a nie wolno im zamykać drzwi zewnątrz Kłotką álbo wewnątrz łańcuszkiem. NotAk 28.
– Obszerne też y śliczne Budowánie, kwáterę Miástá, iák ulicá długą zaymuiące ná to z fundámentow wystáwione, w ktorym piękne dla Akádemikow sprzętámi potrzebnymi opátrzone Pokoie, Refektárze, Auditoria, sale do Fechtowánia y táńcowánia, Pokoie Biliárdowe, iáko y kosztowna w wiele koni Akádemiynych bogáta Masztalnia szranki dla Biegu konskiego, niemniey y kuchniá potrzebna y złożenie dla kuchmistrza y drugich Posługaczow Akádemiynych oraz y z Piwnicámi potrzebnymi etc. dobrze rozporządzone. NotAk 5.
patrz: MASZTALNIA