Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
NotAk 1749 wydanie wtórne
Notifikacya Oninieyszym Krolewskiey Akademii Rycerskiey W Legnicii Postanowieniu Anno 1749.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=38043&from=FBC
Odnotowano 6 cytatów z tego źródła
– Dáiemy Dokumentem obecnym znáć tym coby do Krolewskiey Akademii Rycerskiey w legnicy teraz y Krolewska mość Námiłośćiwszy Xiążę y Pan Nasz dźiedźiczny po Miłośćiwie zesłáney Roku Tyśiąc śiedmset dwudźiestego szostego Komissyi Krolewsko-Akademiyney dla tym większych ieszcze Cesarskiey y Krolewskiey Akademii swoiey Rycerskiey Sukcessow, oraz y dla Fundátystow Reguláment pewny co Namiłośćiwiey uchwálił y potiwrdźił, Tenoru, iak śię niżey od słowá do słowa Kłádźie. NotAk 11.
– Wszyscy Akádemicy powinni Dyrektora quovis wpuszczać do Pokoiow swoich, a nie wolno im zamykać drzwi zewnątrz Kłotką álbo wewnątrz łańcuszkiem. NotAk 28.
– Obszerne też y śliczne Budowánie, kwáterę Miástá, iák ulicá długą zaymuiące ná to z fundámentow wystáwione, w ktorym piękne dla Akádemikow sprzętámi potrzebnymi opátrzone Pokoie, Refektárze, Auditoria, sale do Fechtowánia y táńcowánia, Pokoie Biliárdowe, iáko y kosztowna w wiele koni Akádemiynych bogáta Masztalnia szranki dla Biegu konskiego, niemniey y kuchniá potrzebna y złożenie dla kuchmistrza y drugich Posługaczow Akádemiynych oraz y z Piwnicámi potrzebnymi etc. dobrze rozporządzone. NotAk 5.
patrz: MASZTALNIA
– Przytym záś Samże jego Cesárska y Krolewska Mość iák Namiłośćiwiey rozsądźuł, że Akádemikom, álbo ráczey ich Rodźicom y Opiekunom nic śię tak záchwalić nie może, iák, kiedyby dla ich, bądź Synow, bądź Sierot táki stánął Porządek, áby oni przy Stráwie ieszcze nawiększą część Potrzeb swoich z Akádemii Sámey bez osobliwey zápłáty odbierali, unikáiąc okázyi, zá Ktorymi Młodź w Poráchowánie Expens Extraordynaryinych do Przydawánia wielu niegodźiwych Kálkulácyi i Pochop biera. NotAk 20.
– Czasu lata o 10. na odpoczynek nocny śię udawać powinni, nie maiąc Czasu takowego w Pokoiu świece zapaloney, a daleko mniey ieszcze przy łożku stoiącey, w obec zaś wszystkiey Akádemii dla Każdego Kurzenie Tabaki álbo Tytuniu pod ostrą Kaźnią zakazuie śię. 9 NotAk 27.
– Z Akademikow záś Powinnośći y Sumieniu iego powierzonych káżdy podług religii swoiey bez rożnośći do Chrześćiáńskiey Boiáźni Bożey, do porządnego odpráwowániá uchwalonych Páćierzy poránnych y wieczornych, na ktore takie są obráne Formularze... NotAk 7.