Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KonstLub 1703 oryginał
Konstytucye Seymu Walnego dwuniedzielnego Lubelskiego Extraordynaryinego

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13749&from=FBC
Odnotowano 10 cytatów z tego źródła
– [...] upewniamy, iż wszelkie pretiosa Iura Libertatum et Immunitatum tudźież Pacta Conventa dotrzymamy, y nienaruszenie zachowamy, z tym się obowięzuiąc, iż po skończoney iakimkolwiek sposobem woynie Szwedzkiey, zaraz auxiliarne woyska Nasze wyprowadziemy, y nigdy onych w granice Korony Poskiey y W. X. L. niewprowadziemy [...]. KonstLub 90.
– Aże w Miastach y Miasteczkach Naszych cum praejudicio Zamkowych, Dworskich y Mieyskich Karczm, Duchowni Saeculares ac Regulares, Szynki sobie, nie maiąc ullum jus założyli, przez co w Czopowym y Szelężnym znaczna znaydowała się w Woiewodztwach y Ziemiach dyminucya [...]. KonstLub 94.
– NA Summę Elbląską dwoch częśći na Koronę Naszę przypadaiących, dwoch kroć statyśięcy talerow, pozwalamy zgodnie, na teraźnieyszym Seymie, na Roku od koła Młyńskiego wodnego, przy Miastach głownych, y Przedmieśćiach, na Rzekach Wielkich po talerow bitych dwa, similiter od koł w Rudach, Foluszach, Papierniach, Tartakach, od koł zaś wietrznych, Wołowych, Konnych, na rzekach małych, y Stawach będących Młynow, po taleru bitym iednym, tak z Dobr Nászych Krolewskich, Duchownych, iako też Ziemskich, do ktorego Podatku wybierania, na Seymikach Relacyinych ieden Lustrator z każdego Woiewodztwa, y Powiatu, bené possessionatus ma być obrany [...]. KonstLub 99.
patrz: DWAKROĆ
– Ziemia Łomżyńska pro die 27. Augusti Seymik Relacyiny deklaruie. KonstLub 114.
– REassumuiąc Konstytucya dawnieysze y świeższe, Woiewodztwom Poznańskiemu, y Kaliskiemu, które sobie wielkie pretenduią krzywdy, od Państw Cesarza Jmći w rożnych mieyscach na uspokoienie tych dyfferencyi naznaczamy Kommissarzow, z Senatu Wielm:Leszczyńskiego Poznańskiego, Towianskiego Łęczyckiego Woiewodow; Radomickiego Kaliskiego, Urodzonych; Bleszyńskiego Miedzyrzeckiego, Marchockiego Zarnowskiego, Łędzkiego Kasztelanow. KonstLub 108.
– Ponieważ zaś na Seymie teraźnieyszym zapłata tak na dawne zasługi, iako y na nowe aukcyonalnego Woyska podatkami w Konstytucyi wyrażonemi iest obmyślona, które Podatki co pułroka na Trybunał Skarbowy przez Woiewodztwa y Ziemie sun paena peculatús wnoszone być powinny; więc Trybunał Skarbowy dwa razy w Roku iednym po wyiśćiu dwoch Cwierći, pro oportunitate czasu, ktory na pierwsze Kadencyi, lege praesenti praefixa naznaczyć y determinować tenże Trybunał ma, odprawowany będźie; Ná którym Wielm: Podskarbi Wielki Koronny, Podatkow na Seymie teraźnieyszym uchwalonych omnem inspectionem maiący, sposobem Konstytucyi o Podatkach wyrażoney, nadawne zaś załugi y nowoaukcyonalnego woyska, za wiadomością y dyspozycyą tegoż Trybunału, do Poborcow Assygnacye wydawać będźie, y na nich sam Wielmożny Podskarbi Wielki Koronny, także y Kommissarz Woiewodztwa albo Ziemie, do ktorey wychodźić będźie, podpisać się maią. KonstLub 97.
– ...tedy Authoritate praesentis Conventus waruiemy, iż teraźnieyszy Seym Konstytucyom o Seymach w Grodnie odprawować się maiących, nic derogare nie ma, y owszem stosuiąc się ad tenorem Konstytucyi Anni 1699. o alternatach po złożonych dwoch Seymach Koronnych immediaté następuiących, y o alternatach consequenter odprawionych, Prowincyi Wielkopolskiey y Małopolskiey, Seym trzeci z Alternaty W. X. Litewskiego, w Grodnie złożyć deklaruiemy. KonstLub 88.
– [...] upewniamy, iż wszelkie pretiosa Iura Libertatum et Immunitatum tudźież Pacta Conventa dotrzymamy, y nienaruszenie zachowamy, z tym się obowięzuiąc, iż po skończoney iakimkolwiek sposobem woynie Szwedzkiey, zaraz auxiliarne woyska Nasze wyprowadziemy, y nigdy onych w granice Korony Poskiey y W. X. L. niewprowadziemy [...]. KonstLub 90.
patrz: WOJSKO
– POnieważ Woiewodztwo Wołyńskie, za szkody od woysk W. X. Lit. poczynione, małą kwotę sta dźiesiąćiu Tyśięcy Złotych Polskich, z Skarbu tamecznego kontantowało się, á Wielmożny na ow czás Podskarbi Wilekiego Xtwa Litewskiego wźiąwszy satisfakcyą na Dobrach swoich Siemiatyczách assekurował... KonstLub 105.
patrz: WOŁYŃSKI
– REassumuiąc Konstytucyą Anni 1690. ażeby Woyska Nasze y Rzpltey doskonałe mieć mogły ukontentowánie, do Hyberny naznaczoney; ná Kupcow Towary do Polski wprowadzaiących, y wyprowadzaiących, sto Tśięcy Złotych Moneta currenti, exceptis którzy w Polszcze sukna robią... KonstLub 105.