Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KonstLubLit 1703 wydanie wtórne
Konsytucye W. X. Lit. na tymże Seymie, Lublin 1703.

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13749&from=FBC
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Acz tak kilkokrotną inkursyą nieprzyiacielską, iako też przechodami własnych y Auxyliarnych woysk na Szlaku będąc, extremé prawie zniszczony, widząc iednak in urgenti nesessitate auctionis woyska wszystkich Woiewodztw y Powiatow W. X. L. na Podatek po złotych cztery z Dymu Generalną Zgodę, lub Pospolite ruszenie viritim, lub też pomieniony Podatek in vim eiusdem auctionis woyska deklaruie. KonstLubLit 126.
– Reassumpcyą Konstytucyi de immunitate Dobr Ziemskich o niedawaniu Konsystencyi woysku W. X. Lit: w mieśćie Nowogrodku, á o Assekuracyi Fortecy Lachowickiey czyni prekustodycyą; iż te Konstytucye powinne być in Volumine Legum Seymu teraźnieyszego. KonstLubLit 128.
patrz: LACHOWICKI
– Na Palety y Assygnacye do Dobr Lennowieczystych, także zastawnych Sapieżyńskich, Neuburskich, y w nich na Konstytucye niepozwala. KonstLubLit 131.
– Acz tak kilkokrotną inkursyą nieprzyiacielską, iako też przechodami własnych y Auxyliarnych woysk na Szlaku będąc, extremé prawie zniszczony, widząc iednak in urgenti nesessitate auctionis woyska wszystkich Woiewodztw y Powiatow W. X. L. na Podatek po złotych cztery z Dymu Generalną Zgodę, lub Pospolite ruszenie viritim, lub też pomieniony Podatek in vim eiusdem auctionis woyska deklaruie. KonstLubLit 126.
patrz: WOJSKO