Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
InsWybCła 1703 wydanie wtórne
Instruktarz wybierania Cła W. X. L. na tymże Seymie postanowiony, Lublin 1703

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13749&from=FBC
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Od bagazyi sztuki rożney, gr. 3. InsWybCła 133.
patrz: BAGAZJA
– Od Barchanu szerokiego rożney farby od sztuki, gr: 20. InsWybCła 134.
– Od Soroka Kun wszelakich, zł: 2. gr: 15. InsWybCła 133.
patrz: KUNA
– Od faski Gozdźi łatnych Polskich, która się bierze kop 6. plus vel minus gr: 10. InsWybCła 135.
patrz: ŁATNY