Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MurChwałPam 1712 wydanie wtórne
Pamiętnik albo Kronika Pruskich Mistrzow y Kxiążąt Pruskich Tudziesz Historya Inflandzka i Kurlandya z przydánemi rzeczy Pámięci godnych, zrozmáitych Kronikarzow zebrána. Przez Mikołaia z Chwałkowa Chwałkowskiego. Oraz iest Szwedzka y Moskiewska Woyná zá Pánowánia Naiasnieyszego Krola Iego Mości Augusta w Torego, krotkiem stylem wyrazona, y do Druku dáná. Roku Krolá Krolow 1712. W Poznaniv. Superiorum permissu.

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/doccontent?id=57
Odnotowano 3 cytaty z tego źródła
– Mową też swą Zmudź, z Litwą, z Łotwą, y z Inflantczykámi, niemal się we wszystkim zgadza, máło co rożna iest od śiebie: bo y Páćierz ták Zmudzki, iáko y Litewski iednáki iest: ktorysmy tu dla lepszego zrozumienia włożyli. MurChwałPam R4v.
– Z drugiey strony iest łácno Przekopskiemu, iáko też to częstokroć czynił, wpáść nie opowiednie, do Provinciy Wielkiego Kniáźiá (co też czyni y kráiom krolá Polskiego) y popustoszyć y w niwecz obroćić, co mu się tylo nágodźi. MurChwałPam T4v.
– POmorska źiemiá leży nád brzegiem morskim od Gránic Dunskich áż do Wisły: y nie rozumie się też ináczey z Słowienská Pomeránia, tylko krainá przymorzu. MurChwałPam S2.
patrz: PRZYMORZE