Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KoronBractw 1737 wydanie wtórne
Koronka Bractwa ss. Aniołow Strozow [...] z anielskich posług Chrystusowi y Nayśw. Matce Iego uczynionych zebrana y na wygodę [...] tegoż Bractwa [...] przedrukowana roku [...] 1737 [...].

http://polona.pl/item/28219258/0/
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– W nim tedy Naymilśi Braćia y Siostry miłuymy Aniołow iego, iáko przyszłych Społdźiedźicow nászych, á teraz Aktorow y Opiekunow nam od Oycá náznáczonych. KoronBractw A3v.
patrz: AKTOR
– Do was mizerni łázárze, Pokornie supplikuiemy, O miłośierdźie żebrzemy. KoronBractw D5.
patrz: ŁAZARZ