Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PaxUlis 1603 wydanie wtórne
Tragedia o Ulissesie
Odnotowano 16 cytatów z tego źródła
– Więc też Bednarz Zabłocki/ gdy chłopsko szturmował Ku niecnotom/ náráźić męstwá nie żáłował. PaxUlis G1v.
patrz: CHŁOPSKO
– [Penelopa] Woli ták ná świećie żyć w tym to wdowiem stanie/ A płácze vstáwicznie po swym miłym Panie. Bá y mnieć go samemu wierá bárzo lito/ Gdyż łáskaw był ná czeładź/ lepsze dawał myto. PaxUlis H2.
– Nie czuiąc Páná w domu/ będą łotrowáli: Więcey o swe pożytki/ niż o Páńskie dbáli. PaxUlis Ev.
patrz: ŁOTROWAĆ
– Tákowisz w Bochni są trzey wierutni łypowie [...]. PaxUlis Gv.
patrz: ŁYP
– Poniechawszy przykładnych dowodow obcych krolestw/ quorum tanta copia et multitudine vniuersa mundi compages, non est hac iniuria temporum vt olim referta: Nie zábáwiáiąc się także inter Prinćipes Vandalorum, krewnopowinnemi Przodkámi Lechá pierwszego Xiążęćiá y Fundatorá Polskiego/ Gensericum Secundum, tylko ob eius animum Heroicum et magno Prinćipe dignum, przypomnię trochę. PaxUlis A4.
patrz: PONIECHAĆ
– Nie vchodząc tákże thoru cnot Przodkow swoich Káspár Stánisłáwski/ Podczásy Sánácki/ Ociec W. P. M. ktoremu ná podobnym sercu y vmysle do tákowychże zabaw rycerskiemu człeku przysłuszáiących/ po wsze czasy żywotá iego nie zbywáło. PaxUlis B4v.
– Miecze swe topiąc we krwi Tátárow/ Turczynow/ Y stráwę zwierzom czyniąc/ z grubych Moskwićinow/ Ktorzy więcey krolestwu przegroszą nie byli/ Y żywi stracháiąc się dáleko stronili. Czego w świeżych potrzebách potomstwo śláduie/ O własność rycerskiego stanu záwiaduie [...]. PaxUlis Av.
patrz: ŚLADOWAĆ
– Ná łące slicznowdźięczney Pireńskiey nie postał I z studnie Kastálidzkiey wody nic nie dostał. PaxUlis G4.
– Kuchienne iuż w drodze są wozy opátrzone/ Do zbroy/ dźiał/ y śmigownic/ osły záprzężone. PaxUlis E2.
– Nowyby był moy żywot kiedyby ták było/ Lecz iż mnie to wielekroć zdrádnie omyliło. Z czego mi więcey żalu/ płáczu przybywáło: Ano sie nádáremnie zdrowia vdzieráło. PaxUlis H3v.
patrz: UDZIERAĆ
– Więc gdy potym w Cesárski rząd państwo Rzymskie przypadło/ iák znacznie y szeroko/ przez woiennych spraw vmiejętność y vżywanie z nauk wyzwolonych vkochaniem wystawili byli/ Titus Liuius, Strabo Florus, Plutarchus, także inszy historykowie dowodnie opisuią. PaxUlis A4.
patrz: UKOCHANIE
– Wszákoż boię się przećie by się zwieść nie dáła/ Żeby wżdy frásunkow tych vkrocenie miáłá. PaxUlis G3v.
patrz: UKRÓCENIE
– Tákże y Vlyssesow żywot/ powodzenie/ Ma w sobie iáko dufam twe mądre baczenie. PaxUlis G4.
– Iuż ná potym co Pan Bog dał chętliwie przestáię/ Zwłaszczá Vlyssesowych prac ieszcze dostáie. PaxUlis F3.
– Gdyż poddani kiedy chcą/ polá vpráwiaią Práwie/ ku swoiey myśli powodzenie maią. PaxUlis Fv.
patrz: UPRAWIAĆ
– Gdy do Troiey odieżdżał/ serce znáć dawáło/ Iż coś niefortunnego iemu przeznáczáło. Bowiem záraz iák mieczem byłám przebodzoná/ Dźiwnie srogá tesknośćią zewsząd obskoczoná: Ktora po wszystkie czásy zdrowia mi vrywa/ Ták/ iż często się tráfia/ niewiem ieslim żywa. PaxUlis E4.
patrz: URYWAĆ