Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PaxUlis 1603 wydanie wtórne
Tragedia o Ulissesie

brak w internecie 30.06.2023.
Odnotowano 34 cytatów z tego źródła
– Więc też Bednarz Zabłocki/ gdy chłopsko szturmował Ku niecnotom/ náráźić męstwá nie żáłował. PaxUlis G1v.
patrz: CHŁOPSKO
– Iuż wszystko po gotowiu iák Wmość roskazał/ Roty się zszykowáły/ iák prędkoch im znáć dał. Piechotę dźieśiątnicy w drogę wypráwiáią/ Bá y konni żolnierze/ iuż wszyscy wśiádáią. Przetoż gdy będźie wola Wmośći wyiácháć Gotowo/ gdyż w káretne kazałem záprzęgáć: Kuchienne iuż w drodze są wozy opátrzone/ Do zbroy/ dźiał/ y śmigownic/ osły záprzężone. PaxUlis E2.
– [Penelopa] Woli ták ná świećie żyć w tym to wdowiem stanie/ A płácze vstáwicznie po swym miłym Panie. Bá y mnieć go samemu wierá bárzo lito/ Gdyż łáskaw był ná czeładź/ lepsze dawał myto. PaxUlis H2.
patrz: LITO
– IEżeli Wmość będźiesz przed oczymá miáłá Ninieyszy páński odiazd/ z bolem rozważáłá/ To pewna/ iż się Wmość prędko świátá zbáwisz/ Czym więcey páná swego frásunku nábáwisz. I mybysmy nie vszły kłopotu wielkiego/ Poniechay Wmość ráczey litowánia tego [...]. PaxUlis E3.
patrz: LITOWANIE
– [Penelopa] Woli ták ná świećie żyć w tym to wdowiem stanie/ A płácze vstáwicznie po swym miłym Panie. Bá y mnieć go samemu wierá bárzo lito/ Gdyż łáskaw był ná czeładź/ lepsze dawał myto. PaxUlis H2.
– Nie czuiąc Páná w domu/ będą łotrowáli: Więcey o swe pożytki/ niż o Páńskie dbáli. PaxUlis Ev.
patrz: ŁOTROWAĆ
– Tákowisz w Bochni są trzey wierutni łypowie [...]. PaxUlis Gv.
patrz: ŁYP
– Ze tedy nie bez okwitego pożytku iest przykłádow inszych ludźi do moderowánia stanu swego vżywáć/ y starożytny Rzymski Senator wielki Morálistá. PaxUlis B2.
patrz: MORALISTA
– Przedśię iednák by gárło stáwić/ zá státeczność Wolę/ á niż się podáć pod czyie lubieżność Niech się Vlissessowi ták dobrze zálecę/ Zem o stałość woláłá iśdź w morderskie ręce. PaxUlis F3v.
patrz: MORDERSKI
– Przecz iesli Antinous w tey mierze ćwiczony Francmernym z przyrodzenia łatwie vlubiony. Niebędźie miał k myślnośći w oney pozyskániu/ Iuż żaden nie dokaże ninieyszemu zdániu. PaxUlis P2.
– NAmilsza Penelope/ sstałbym sie zginiony/ Choć żyiąc byłbym sobie nádzwyczay mierźiony. Kiedy by te zabawki/ y częste rozmowy/ Nie zdołáły pozyskáć k myślney biáłeygłowy. PaxUlis F3.
patrz: MYŚLNY
– ALeś się też iuż Wmość dosyć náboiował/ Dla nieśmiertelney sławy/ gárdłá nie litował. PaxUlis D4v.
– Z tyśiącá záledwie ieden sie znayduie/ Gdyż dworski stan wielu rzeczy potrzebuie. Ktory niezgrábnośćią hániebnie sie brzydźi/ Leniem/ głupim/ ospáłym/ plugáwcem sie hydźi. PaxUlis G2.
– Poniechawszy przykładnych dowodow obcych krolestw/ quorum tanta copia et multitudine vniuersa mundi compages, non est hac iniuria temporum vt olim referta: Nie zábáwiáiąc się także inter Prinćipes Vandalorum, krewnopowinnemi Przodkámi Lechá pierwszego Xiążęćiá y Fundatorá Polskiego/ Gensericum Secundum, tylko ob eius animum Heroicum et magno Prinćipe dignum, przypomnię trochę. PaxUlis A4.
patrz: PONIECHAĆ
– Wszákże w to ma potráfić Iupiter chętliwy/ Ze y Neptunus będźie iemu przyiáźliwy. PaxUlis G4v.
– Nie vchodząc tákże thoru cnot Przodkow swoich Káspár Stánisłáwski/ Podczásy Sánácki/ Ociec W. P. M. ktoremu ná podobnym sercu y vmysle do tákowychże zabaw rycerskiemu człeku przysłuszáiących/ po wsze czasy żywotá iego nie zbywáło. PaxUlis B4v.
– Pánie Oycze/ y ia syn Wmośći Telemáchus/ nie vydę tesknośći: Gdyż ták Wmość często precz odieżdżasz. Więc nie rychło záś názad przyspieszasz. PaxUlis E2v.
– Abo ták ná woynie iák w kárczmie chcesz broić? Nie długo ćię mogą tám rządnie przystroić. Iże zbędziesz ręki/ nogi/ álbo głowy/ Ach teskno ćię bárzo w domu iżeś zdrowy. PaxUlis G3.
– Przypadszy groźno mowić będźie. DLugoż ták szemráć będźiesz chlipie sczebietliwy/ Wnet mey ręki nie vydźiesz choćiażeś szędźiwy. PaxUlis G.
– Kuchienne iuż w drodze są wozy opátrzone/ Do zbroy/ dźiał/ y śmigownic/ osły záprzężone. PaxUlis E2.
– Miecze swe topiąc we krwi Tátárow/ Turczynow/ Y stráwę zwierzom czyniąc/ z grubych Moskwićinow/ Ktorzy więcey krolestwu przegroszą nie byli/ Y żywi stracháiąc się dáleko stronili. Czego w świeżych potrzebách potomstwo śláduie/ O własność rycerskiego stanu záwiaduie [...]. PaxUlis Av.
patrz: ŚLADOWAĆ
– Ná łące slicznowdźięczney Pireńskiey nie postał I z studnie Kastálidzkiey wody nic nie dostał. PaxUlis G4.
– Nowyby był moy żywot kiedyby ták było/ Lecz iż mnie to wielekroć zdrádnie omyliło. Z czego mi więcey żalu/ płáczu przybywáło: Ano sie nádáremnie zdrowia vdzieráło. PaxUlis H3v.
patrz: UDZIERAĆ
– Więc gdy potym w Cesárski rząd państwo Rzymskie przypadło/ iák znacznie y szeroko/ przez woiennych spraw vmiejętność y vżywanie z nauk wyzwolonych vkochaniem wystawili byli/ Titus Liuius, Strabo Florus, Plutarchus, także inszy historykowie dowodnie opisuią. PaxUlis A4.
patrz: UKOCHANIE
– Wszákoż boię się przećie by się zwieść nie dáła/ Żeby wżdy frásunkow tych vkrocenie miáłá. PaxUlis G3v.
patrz: UKRÓCENIE
– Tákże y Vlyssesow żywot/ powodzenie/ Ma w sobie iáko dufam twe mądre baczenie. PaxUlis G4.
– Iuż ná potym co Pan Bog dał chętliwie przestáię/ Zwłaszczá Vlyssesowych prac ieszcze dostáie. PaxUlis F3.
– Gdyż poddani kiedy chcą/ polá vpráwiaią Práwie/ ku swoiey myśli powodzenie maią. PaxUlis Fv.
patrz: UPRAWIAĆ
– Gdy do Troiey odieżdżał/ serce znáć dawáło/ Iż coś niefortunnego iemu przeznáczáło. Bowiem záraz iák mieczem byłám przebodzoná/ Dźiwnie srogá tesknośćią zewsząd obskoczoná: Ktora po wszystkie czásy zdrowia mi vrywa/ Ták/ iż często się tráfia/ niewiem ieslim żywa. PaxUlis E4.
patrz: URYWAĆ
– Mátká sie zdumiewa kiedy słucha iego. Bowiem wáráncyą práwi choć vgnoiu/ Owá przed łáćiną nie miewa pokoiu/ Ták iż mu sie wszyscy páropcy dźiwuią Bo wnetże odpráwę máią gdy kugluią. PaxUlis G2.
patrz: WARANCJA
– Ba wey coż wżdy ia czynię/ toć sie Pánie spráwiam/ To y owo iák pytasz wćiornastko obiawiam. A przetobym rad wiedźiał skądeś wżdy pánuśku? PaxUlis H2v.
– Woli ták ná świećie żyć w tym to wdowiem stanie/ A płácze vstáwicznie po swym miłym Panie. PaxUlis H2.
– MOzgorodna Minęrwo/ cná Nimpho Atycka/ Ktorey z Mársem chęć palá práwie nie mal wszystká. Ku hárcerznym witeźiom/ száńce ich ratuiąc. I żywot z łáski swey pilnie opátruiąc. Radbym przecom żałosny zárazći obiáwił/ Ieno żem w krásomowność lichotnie się wprawił. PaxUlis G4.
patrz: WITEŹ
– Ktorych wizerunkowy powod/ iesliż w ktorym domu Polskieo krolestwá może sie do násládowánia przełożyć/ tedy osobliwie w Wielmożnym Ichmość Pánow Stánisłáwskich... PaxUlis B4.