Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PaszkMcOrdKutrz 1698 wydanie wtórne
Ordynacja albo postanowienie dobrego rządu na włość tuchelską, spisana w zamku skolskim d. 7ma septembris A. D. 1698

http://dir.icm.edu.pl/pl/Archiwum_Komisji_Prawniczej/Tom_11/197
Odnotowano 4 cytaty z tego źródła
– Appellacja do dworu in causis criminalibus et fundi [...] powinna być pozwolona. PaszkMcOrdKutrz 199.
patrz: APELACJA
– Kniaziom zaś wszytkie daczki prywatne opuszczają się [...]. PaszkMcOrdKutrz 199.
patrz: DACZKA
– ...pisarz prowentowy [...] aby regesta perceptorum et expensorum na obojgu porzecach in forma sufficienti trzymał... PaszkMcOrdKutrz 198.
– Złodziejow aby nie przechowywano. Przypędzenie śladu aby z każdej wsi wydawano... PaszkMcOrdKutrz 198.