Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
HackPraw oryginał
Prawdźiwa Jedźina Do Nieba Z Pisma Swientego dokazana Droga. To jest Nauka Katolicka obśiengwujonc w sobie, co Pan Jezus objawił, Apostołowie [...] nauczali, a każdy do Zbawienia wierzyć powinien. Z Dokazem ktorego Wieku mianowitsze Kacerstwa powstały, a potempione były : Jak też z przydanim Niektorych nabożnych Modlitw, a Przyprawy ku szcześliwey Smierci, z przyłonczenim Roznych Piesni. Wydana przes Kśiendzow pod Komorom Cysarskom Kśionżenctwa Cieszynskigo we Winnicy Pana Jezusowey pracujoncych

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/298795/edition/282374/content
Odnotowano 42 cytatów z tego źródła
– W ktoryszto Czas niegodzi śie sławnie wesela odprawiać? Odp. Od pierwszey Niedziele Adwentniy aż do trzech Kroli/ a od Popielcowey Strzody przez cały Post aż do Niedźiele bialey po Wielkiynocy [...]. HackPraw 377.
patrz: ADWENTNI
– ći [duchowni] wienkszey Wiary godni, niżeli BOgu/ y Kośćiołowi przeniewierzony Apostat/ ktory słuby [!] klasztorne/ wieczney Czystoty/ Ubostwa/ Posłuszeństwa BOgu uczynione/ a poprzyśienżone Swientokradcko oprocz wszego Wstydu zgwałtował. HackPraw 439.
– Potym rozne Modlenia tak doma jak w Kośćiele używalne/ y Spiewy na cały Rok z Kancynałow [!] approbirowanych wyćiongnione/ tobie dla Wygody w jednym zwionzaniu podaje. HackPraw 6 nlb..
– MAchomet z Oyca Pogana/ Matki Zydowki spłodzony/ po Krześćiańsku wyuczony za Pomocom Zyda/ a Sergiusa Apostaty Roku 622. z Pogaństwa/ Zydowstwa/ Ariaństwa etc. Kacerstwow swojom przewrotnom Sekte zebrał. HackPraw 423.
patrz: ARIAŃSTWO
– Jovinianus odbiegły z Mediolanu Mnich uczył / że każdy Pokarm każdego Czasu każdy Człowiek pozywać może; że Grzechy wszystki sobie som rowne; Panieństwo / a Bezżeństwo ganił / Panny BOgu poślubione z Klastorow do żyćia rozpustnego wywabiał. HackPraw 417.
– Możeli śie z Pisma S. pokazać/ że oprocz Nieba/ y Piekła jeszcze trzeći Mieysce/ ktore Oczyscem zwiemy/ bydź muśi? Odp. Owszem/ a to z roznych Mieysc Pisma S. niżeli ale do Dokazu Oczysca z Pisma S. przydziemy/ przody trzeba wiedzieć jako wyszcy powiedźiano/ że Oczysciec jest Mieysce do ktorego przywodzom Dusze w Łasce Boskiy z tego Swiata zeszłe [...]. HackPraw 55.
patrz: DOKAZ
– Cale/ a dokonale/ to jest: żadnego wiadomego ćienszkigo Grzechu/ albo jego okolicznośći/ albo też znajomey liczby nietaić/ abo zamilczeć. HackPraw 269.
patrz: DOKONALE
– Potym rozne Modlenia tak doma jak w Kośćiele używalne/ y Spiewy na cały Rok z Kancynałow [!} approbirowanych wyćiongnione/ tobie dla Wygody w jednym zwionzaniu podaje. HackPraw 6 nlb.
patrz: DOMA
– Aleć Pismo według swego Zdania/ a Domniwania zawzdy wykładać jest zakazano/ abowiem potrzeba wiedźieć: iż każde Proroctwo Pisma niedźieje śie Wykładem własnym [...]. HackPraw 352.
– [...] w ostatku nietylko o Dom swoy śie starać [...] ale też o swoje Domonce/ a poddane Krześćianski starani mieć. HackPraw 262.
patrz: DOMONIEC
– Malisz Człowiek od Spowiednika ułożonom Pokute wykonać? Odp. Prawdać że ma/ y powinien jest jak nayprendziy może/ abowiem to dosyc uczynieni jest Sakramentu dopełniujonca Czenść [...]. HackPraw 279.
– Laska BOża by namniy niechamuje [!] Wolnośći Wole/ ale tym wiencey jom dośiluje ku Obraniu dobrego przed złym. HackPraw 32.
– Dla tych błendnych Nauk był D. Marćin Luther do Rzymu citirowan/ aż sie po wielorakiy Chłubie przece z Staupitzem dostawił do Augspurku przed Papieskigo Legata wysoce oświeconego Cardinala Cajetana, kandy też przed wielema Swiadkami swoje Błendy odwołał. HackPraw 436.
– Świentość Kośćioła pokazujom Swienći/ co w tym Kośćiele żyli/ y zbawioni som/ toż doświaczuje tak wiele Menczennikow/ ktorzy dla Wiary tegoż Kośćioła Krew swojom wylali/ temż Swientobliwość potwierdzajom cuda ktore som jakoby pieczenći BOga na upewnieni Wiary podług obietnice Krystusowey [...]. HackPraw 324.
– O Panie dowol Sługowi twemu w Pokoju odstompić: boć oczy moje widźiały/ a ja Ustami przyiał Zbawieni twoje. HackPraw 507.
patrz: DOWOLIĆ
– [...] kiedy on mowi: że ten Chleb/ ktory on da/ jest jego Ciało nad tym sie dumieli Zydzia [...]. HackPraw 290-291.
– [...] chcem ci moje Potrzeby duwiernie opowiedzieć/ a nendze objawić. HackPraw 543.
patrz: DUWIERNIE
– Widzisz mnie leżeć/ jako onego powietrzem ruszonego chorego na Łoszku/ a z takowom Duwiernościom/ A Nadziejom/ jako on na cie poglondał/ y ja poglondam/ a pokornie do twego Miłoserdzia wzdycham [...]. HackPraw 543.
– Kryste JEzu! ktoryś Dwierze piekielne wyłamał/ zbaw mnie od/ wiecznego Piekła. HackPraw 571.
patrz: DWIERZE
– [...] doczesne Wygody/ Roskosze/ y inne Uciechy porzucić/ a po Niebieskich dychcić mowionc z Swientym Ignaciusem: O jak mi śmierdzi Swiat/ gdy w Niebo patrzem! HackPraw 43.
patrz: DYCHCIĆ
– Tobie porenczam Dusze moje o Miłoserny Oycze/ y te ći oddajem/ ktoromá tak slicznom/ a wzacnom stworzył/ że moy[?] Pan JEzus nieodporował dla niy [um]rzyć[?]/ ach BOże odnow w niy/ co Czło[wi]eka Krzewkość dopuśćiła/ y przez szatan[skom] fałeszność/ a Nawod zepsował... HackPraw 570.
– Jakom Jaimużne dla Ubogich/ ktorzy za Umarłych śię modlewali/ jako y Mendrzec śię ma rozumieć/ kiedy powiada Eccle. 7. v. 37. HackPraw 66.
– Ta Modlitweczka od Ducha S. cała pochoźi/ bo choćiasz Anyelskim Pozdrowienim śie nazywa/ że Usty Archanyoła Gabryela jest naypierw wymowiona/ a oznomiona/ wszak przece Archanyoł od BOga do Marye posłány Luc. I. V. 18. nimogł inaczey Poselstwa swego wykonać/ abo mowić/ jenom jak wiela Duch S. w Usta jego położył/ to jest: Zdrowaś Marya/ Łaski pełna/ Pan z tobom etc. HackPraw 136.
– TAć jest w krtokość zebrana Wiary i Mrawow Nauka Katholickigo Koććioła, ktory Krystus zfundował/ Apostołowie szczypili/ a po Swiećie rozszerzyli/ tak wiela Swientych Oycow/ a Kośćioła Nauczyćielow szczyćili/ a bronili. HackPraw 405.
patrz: MRAWY
– Pyt.[anie] 39. Co jest Grzech uczynkowy/ abo Osobny? Odp.[owiedź] Iest/ ktorego my sami Myślonkami/ Słowy abo Uczynkem[!]/ abo też Opuszczenim dobrego śie dopuszczamy do Gal. w Rozdź. 5. V. 19. HackPraw 30.
patrz: MYŚLONEK
– Pyt.[anie] 298. Jako śie powinno gotować na Spowiedź? Odp.[owiedź] 1. Wzywać BOga o Laske oświecenia / żeby swoje Grzechy mogł prawie uznać / za nie żałować [...] Pilnie Sumnieni swoje rozbierać: jeżeli posawać[!] szczerze śie spowiadał / a ułożonom Pokute odprawił? daley w czym / a jak czensto od ostatniy Spowiedźi przećiwko Przykazaniu BOskimu / y Kościelnemu Myślonkami; Słowy / Uczynki / abo Odpuszczenim dobrego zgrzeszył / k temusz Koncu przezdrziy dzieśienćioro BOski Przykazni w trzećiy, a pienć Przykazania Kośćielnych w piontey Czenśći tey Kśionszki. HackPraw 263-264.
patrz: MYŚLONEK
– W ktoryszto Czas niegodzi śie sławnie wesela odprawiać? Odp. Od pierwszey Niedziele Adwentniy aż do trzech Kroli/ a od Popielcowey Strzody przez cały Post aż do Niedźiele bialey po Wielkiynocy [...]. HackPraw 377.
patrz: NIEDZIELA
– [...] nieprzestajesz Grzesznikow do Pokuty powołowac/ wszytki obcienżone/ ktorzy do ciebie przychodzom/ obczerstwiać/ a chore Dusze [...] uzdrawiać [...]. HackPraw 491.
– Obżyw/ y obczerstwiy Dusze moje Ciałem y Krwiom twojom [...]. HackPraw 544.
– [...] jakokolwiek Rzeka z Zrzodła obfićie / abo hoynie Wodom bieży / z ktorey y Ludźie / y bydło w pragnieniu abo Żyżni nie tylko obczerstwieni / ale też y na obmyćie brudow dostatek Wody mieć mogom[!] / jednak przece chceli kto śie z niy obczerstwić / z brudow obmyć / muśi sie sam przyczynić / k Wodźie iść / a myć śie / abowiem woda luboć od BOga dla tego jest ordynowana / przece sama od śiebie do Ust im sie lać / ani ich z brudu obmywać niebendźie. HackPraw 281.
patrz: OBMYWAĆ
– Możeli śie z Pisma S. pokazać/ że oprocz Nieba/ y Piekła jeszcze trzeći Mieysce/ ktore Oczyscem zwiemy/ bydź muśi? Odp. Owszem/ a to z roznych Mieysc Pisma S. niżeli ale do Dokazu Oczysca z Pisma S. przydziemy/ przody trzeba wiedzieć jako wyszcy powiedźiano/ że Oczysciec jest Mieysce do ktorego przywodzom Dusze w Łasce Boskiy z tego Swiata zeszłe [...]. HackPraw 55.
patrz: OCZYŚCIEC
– Jeżeli bowiem za pośilkem onego podpłomnego Chleba/ ktorego Anyoł na Puszczom Eliaszowi doniosł [...] gdy ućiekał przed okrutnom Jezabelom/ tenże Eliasz doszedł aż na Gore Bożom Horeb [...]. HackPraw 528.
patrz: PODPŁOMNY
– Tedy [...] muszom przyznać, że Swieńci Apostołowie, a ieich pierwszy przez pieńć set Lat Nastempcowie porzond prawom Nauke Potempiali. HackPraw 420.
patrz: PORZĄD
– Na Generalnym od Papieża, jako to Neywyższey KOścioła Głowy porzondnie zgromadzonym Seymie. HackPraw 343.
– ...żadne Concilium w Kościele zebrane bez Powolenia, y Potwierdzenia Papiezskigo swoiey Wagi ani Wiary nigdy niemiało HackPraw 344.
patrz: POWOLENIE
– Martin Luter w Przedmowie Kateizmu [...] Roku 1734. w Brzegu drukowanego powolił Praedikantom Artykuły Wiary stucznie/ a kunsztownie krencić/ jako umiejom/ ay toć Nauka! lecz Słowo Krystusowe nieda sie krencić. HackPraw 434-435.
patrz: POWOLIĆ
– ...przeto też ty w tym Czasie Łaski nieprzestajesz Grzesznikow do Pokuty powołować/ wszytki obcienżone/ ktorzy do ciebie przychodzom... HackPraw 491.
– ...sami Apostołowie Krew y duszone jeść Prawowiernym zakazali [...] co zaś teraz Kościoł pozwoluje... HackPraw 373.
– Ah ulutuy śie Panie mnie niegodnego/ a niewdźiencznego Stworzenia twego/ a daruy mi te Moc/ y Łaske/ abych jednego każdego Grzechu mego szczyrze a doskonale śie wyznał/ jak gdybych przed twoim Boskim Tronem klenczeć/ a tobie samemu miał śie spowiadać. HackPraw 536.
– Państwa/ a Gospodarze/ ktorzy swey Czeładce/ najentym Robotnikom zasłużałe Myto zatrzymujom/ abo umieńszajom/ co jest Grzech także do Nieba wołajoncy [...]. HackPraw 186.
– A kiedy Ciało moje już unawione Odpoczynku potrzebuje/ ten mu z Łaski twoiey pozwalujem/ opatruy mnie o BOże moy we Spaniu/ y wszytko to/ co ty nienawidźisz/ odwroć odemnie/ aby wszelki Myśleni teyto Nocy/ y wszytko Kuszeni Ciała mego były same Znaki Łaski twoiey/ że ćiebie o BOże miłujem. HackPraw 463.
patrz: UNAWIONY
– wypełniam to, czego niedostawa utrapieniam Krystusowym w ćiele moim, a tego nas sam Rozum zdrowy uczy/ abowiem jakokolwiek Rzeka z Zrzodła obfićie/ abo hoynie Wodom bieży/ z ktorey y Ludźie, y Bydło w pragnieniu abo Żyżni nie tylko obczerstwieni/ ale też y na obmyćie brudow dostatek Wody mieć mogom/ jednak przece chcelikto śie z niy obczerstwić/ z brudow obmyć/ muśi śie sam przyczynić/ k Wodźie iść/ a myć śie/ abowiem Woda luboć od BOga dla tego jest ordynowana/ przece sama od śiebie do Ust im śie lać/ ani ich z brudu obmywać niebendźie. HackPraw 281.
patrz: ŻYŻEŃ