Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AktaSyn 1571-1632 wydanie wtórne
Akta synodów różnowierczych w Polsce
Odnotowano 11 cytatów z tego źródła
– [Ze] strony absentów tak duchownego, jako i świeckiego stanu conclusum, żeby dyscyplina ekstendowana była. AktaSyn III, 559.
patrz: ABSENT
– [Tytuł:] Roku tysiącznego sześćsetnego pierwszego, dnia 20 miesiąca czerwca w synodzie lubelskim ten dekret bracia ministrowie [...] do akt synodowych wprowadzają. AktaSyn III, 223.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Z strony słuchaczów tych, którzy dziatki swoje dotąd mają i jeszcze dają do szkół adwersarskich, konkludujemy, aby [...] nad nimi dyscyplina ekstendowana była. AktaSyn III, 571.
– Contenta [trzeba] wnosić na prowincyjonalny synod [...], żeby dyscyplina była egzekwowana na tymi którzy swoje dziatki mają w adwersarskich szkołach. AktaSyn III, 530.
– Br[acia] patronowie sędomirskiego dystryktu mają kolektę złożyć [...] a wybrawszy [ją], mają obracać pożytek jej, tj. akrescencyją na potrzeby zborowe. AktaSyn III, 254.
– Przekład Biblijej iż nie wyszedł przez ten czas w druk, przeto ta praca zlecona jest jednemu bratu [...] na którą pracą i dla amanuensów pozwoliliśmy sumpt z kolekt dystryktowych. AktaSyn III, 347.
patrz: AMANUENS
– Żona jego [Krzysztofa Serpentyna] [...] potem [...] apostatowała z Opola wygnana, i w Sokalu w apostazyjej zdechła. AktaSyn III, 223.
– Żona jego [Krzysztofa Serpentyna] [...] potem [...] apostatowała z Opola wygnana, i w Sokalu w apostazyjej zdechła. AktaSyn III, 223.
patrz: APOSTAZJA
– Czego [zdrady] acz się przał Serpentyn, ale był listem przekonany i ab usu Cenae Dominicae arkowany. AktaSyn III, 223.
patrz: ARKOWANY
– [Tytuł:] Roku tysiącznego sześćsetnego pierwszego, dnia 20 miesiąca czerwca w synodzie lubelskim ten dekret bracia ministrowie [...] do akt synodowych wprowadzają. AktaSyn IIII, 233.
patrz: CZERWIEC
– [Tytuł:] Roku tysiącznego sześćsetnego pierwszego, dnia 20 miesiąca czerwca w synodzie lubelskim ten dekret bracia ministrowie [...] do akt synodowych wprowadzają. AktaSyn III, 223.
patrz: SYNODOWY