Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
RelBar 1639 oryginał
Relacya … festu, ktory odprawował… kardynał A. Barberyn, …, Rzym 1639.
Odnotowano 2 cytaty z tego źródła
– Były [ognie] zgotowáne [...] barzo okazale; co sie po tym názáiutrz vczyniło/ skoro się iedno wszytka Kopułá w ogniach pokazáłá od pierwszego gzemsu/ áż do samego wierzchu pod Krzyż ná złocistey báni wierzchem láternie postáwiony. RelBar D4.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Pańszczyzna twoja (do tercjana) msze i nieszpory, wykrzykaj często, choć głos niespory, Biesagi na grzbiecie I zimie, i lecie. RelBar II, 764.
patrz: BIESAG, BIESAGA